Ważne nagrody

Uaktualniono: 24.11.2017 / Sekcja: / drukuj / pdf

Gliwice zdobyły I miejsce w rankingu Rzeczpospolitej "Innowacyjny Samorząd". Prezydent Zygmunt Frankiewicz został uhonorowany nagrodą im. prof. Michała Kuleszy.

23 listopada w Jarocinie ogłoszone zostały wyniki tegorocznego Rankingu Samorządów dziennika „Rzeczpospolita". Podczas uroczystej Gali wręczono również Nagrodę Fundament Rzeczpospolitej im. prof. Michała Kuleszy. Jej laureatem został prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz.

Nagrodę Fundament Rzeczpospolitej im. Michała Kuleszy otrzymują osoby, które w największym stopniu po 1989 roku swoimi działaniami, wkładem intelektualnym i organizatorskim przyczyniły się do budowania Rzeczypospolitej Polskiej jako Państwa na fundamencie zasady pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot poprzez popieranie, tworzenie podstaw do działania autentycznego samorządu terytorialnego.

W tegorocznej, już 13. edycji Rankingu Samorządów, Gliwice zdobyły tytuł najbardziej Innowacyjnego Samorządu wśród miast na prawach powiatu, zajęły również 7. pozycję w rakingu ogólnym.

Tytuł Innowacyjnego Samorządu otrzymały te gminy, które w najlepszy sposób odpowiadają na wyzwania gospodarki opartej o wiedzę, świadczą coraz więcej e-usług, zapewniają szkołom sprzęt IT, a uczniom i mieszkańcom dostęp do szerokopasmowego Internetu. W rankingu innowacyjność to jednak nie tylko cyfrowa rewolucja, ale także umiejętność rozwiązywania problemów w niekonwencjonalny, innowacyjny sposób. Poza Gliwicami, statuetki otrzymały: Podkowa Leśna (najlepsza w kategorii Gminy Miejsko-Wiejskie) oraz Zielonki (najlepsze wśrod gmin wiejskich).

Ranking Samorządów to coroczne kompendium wiedzy o inwestycjach i innowacjach w polskich samorządach. W Rankingu wyróżniane są samorządy, które najskuteczniej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia swoich mieszkańców, w zgodzie z regułami odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego.

Najlepsze polskie samorządy nagradzane są w trzech kategoriach: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie (ranking główny). Dodatkowo wyróżniane są w trzech powyższych kategoriach „Najbardziej Innowacyjne Samorządy” oraz „Europejskie Samorządy”.

Więcej informacji na temat Rankingu można znaleźc na stronie www.rp.pl.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking