GBO 2021. Głosujemy!

Добавлено: 12.11.2020 / Раздел:
gliwicki budżet obywatelski baner

Do 13 listopada można głosować na projekty zaproponowane przez mieszkańców w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Gliwiczanie mogą wybierać spośród 153 projektów, w tym 144 zadań dzielnicowych oraz 9 zadań ogólnomiejskich.

FORMULARZE ELEKTRONICZNE- ZAGŁOSUJ!

Aktualne wyniki głosowania

Na projekty wyłonione w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021 zaplanowano 6 962 000 zł (na projekty dzielnicowe 6 162 000 zł, a na projekty ogólnomiejskie 800 000 zł). Łączny szacunkowy koszt realizacji wszystkich projektów zakwalifikowanych do głosowania wynosi 14 555 000 zł.

Każdy mieszkaniec Gliwic może oddać maksymalnie dwa głosy, w tym jeden głos na projekt w dowolnej dzielnicy i jeden głos na projekt ogólnomiejski – na dwóch oddzielnych formularzach do głosowania. Głosować można w formie elektronicznej lub papierowej. W związku z sytuacją epidemiczną – w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo – w tym roku szczególnie zachęcamy do głosowania elektronicznego. Zagłosować w formie papierowej można tylko w siedzibach Urzędu Miejskiego.

UWAGA! Wniosek nr 068 z dzielnicy Brzezinka został wycofany przez wnioskodawcę. Głosy na ten wniosek będą uznane za nieoddane i w związku z tym nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania.

Głos w formie elektronicznej  można oddać na elektronicznych formularzach, które są dostępne poniżej, do godz. 20.00 w dniu 13 listopada 2020 r. Potwierdzenie oddania głosu nastąpi poprzez zatwierdzenie linku aktywacyjnego przesłanego na adres e-mail (zatwierdzenie odrębnie dla każdego z formularzy). Jeden adres e-mail może zostać wykorzystany do udziału w głosowaniu przez jednego uprawnionego.

Więcej informacji na temat głosowania można znaleźć w dziale Gliwicki Budżet Obywatelski.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking