GBO 2021. Wpłynęło ponad 300 wniosków

Обновлено: 18.08.2020 / Раздел: / pdf
gliwicki budżet obywatelski baner

 W ramach ósmej edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy zgłosili 306 projektów. Zaproponowano w sumie 294 zadania dzielnicowe (obejmujące wszystkie gliwickie dzielnice) oraz 12 zadań ogólnomiejskich.

Lista złożonych wniosków została opublikowana na stronie internetowej www.gliwice.eu w dziale „Gliwicki Budżet Obywatelski”.  

Obecnie trwa etap oceny projektów – zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Gliwice. Wyniki weryfikacji zostaną ogłoszone 14 września.

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking