Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

Обновлено: 24.07.2020 / Раздел: / pdf
Rekrutacja do przedszkoli foto: Pixabay

Szanowni Rodzice!

W dniach 29 lipca - 3 sierpnia br. przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca do gliwickich publicznych placówek wychowania przedszkolnego.

Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (I etap) oraz wskazaniu miejsc dzieciom nieprzyjętym w I etapie (które nie dostały się do wskazanych przez rodziców przedszkoli), nadal pozostały wolne miejsca w innych placówkach.
Najwięcej miejsc wolnych pozostało głównie dla 5 i 6-latków, które realizować będą roczne - obowiązkowe - przygotowanie przedszkolne.
Więcej informacji w zakładce: htpps://edukacja.gliwice.eu/rekrutacja/przedszkola

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking