Content type: новости

"Jeżeli istnieje klucz do sukcesu to jest nim wytrwałość". A sukcesy laureatów Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice, są tego najlepszym przykładem. W tym roku 52. uczniów gliwickich szkół, znalazło się w gronie laureatów. Każdy z nich, to wyjątkowo zdolny i utalentowany młody człowiek, który jest doskonałym przykładem, że umiejętności - w połączeniu ze zdrową ambicją i zaangażowaniem - to przepis na sukces. Tych 52. młodych ludzi oraz ich nauczyciele udowodnili, że nauka i solidna praca, przynoszą korzyści. I nawet jeśli teraz trudno je w pełni ocenić, to w przyszłości mogą stać się przyczynkiem do osiągnięcia zawodowych sukcesów i być źródłem satysfakcji.

Content type: новости

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek, w których prowadzi się kształcenie ustawiczne oraz Centrum Kształcenia Zawodowego (przy GCE), od soboty 24 października 2020, przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek będą obowiązywały póki co, nie krócej niż do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Content type: новости

Dobiega końca realizacja zadania „Aktywne Zatorze”, realizowanego w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.
Od stycznia, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 przy ul. Lipowej, na różnorodnych zajęciach, odbywały się spotkania mieszkańców – dzieci, młodzieży i seniorów. Wszystko po to, aby rozwijać pasje, zainteresowania i dbać o tężyznę fizyczną.

Content type: новости

W ramach Tygodnia Kompetencji Cyfrowych, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, podjęto realizację inicjatyw, związanych z Europejskim Tygodniem Kodowania. Wychowankowie MOS-u, w dniach 10 – 16 października 2020, nie tylko się bawili, ale przede wszystkim nabyli nowe kompetencje cyfrowe, których ukoronowaniem, było otrzymanie certyfikatu. O zadowoleniu z podjętych działań, długo jeszcze mówili po zakończeniu TKC.

Content type: новости

Tego typu informacje, napływające z gliwickich szkół, cieszą nas niezmiernie. A w przypadku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im Piastów Śląskich w Gliwicach, to już kolejny "pozytywny donos" dotyczący sukcesu sportowego ;-).

Content type: новости

To nie żart. Nawet teraz, w dobie trudności z wychodzeniem gdziekolwiek, gliwiccy uczniowie, będą mogli zwiedzać wystawy, a nauczyciele dobrać dla nich eksponaty tak, aby dopełniały omawiane przez nich tematy lekcji.
Zbyt futurystyczne i nierealne? Nic podobnego!
Takie rzeczy oferuje – jakżeby inaczej – Muzeum w Gliwicach.
Nowy projekt "Wirtualnych wystaw wiele…", ktόrego autorką jest Ewa Chudyba, przez lata tworząca Dział Edukacji i Promocji Muzeum w Gliwicach, został zrealizowany dzięki dofinansowaniu w ramach programu "Kultura w sieci" Narodowego Centrum Kultury i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przedsięwzięcie honorowym patronatem objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałek Województwa Śląskiego.

Content type: новости

Zaczęło się 30 lat temu. W gliwickiej dzielnicy Sośnica. Z początkiem roku szkolnego 1990/91, w Szkole Podstawowej nr 21, z inicjatywy nauczyciela wychowania muzycznego Joanny Koćwin, powstał zespół Form Tanecznych "Salake". 
W tym roku Gliwicka Gala Oświatowa podczas Dnia Edukacji Narodowej stała się okazją, by świętować - choć w ograniczonej ze względu na obostrzenia epidemiczne formie - 30-lecie działalności pracy artystycznej.

Content type: новости

Od poniedziałku, 19 października br. wszyscy uczniowie gliwickich szkół ponadpodstawowych, przejdą na system mieszany (hybrydowy), w trybie ok. 50 proc./50 proc. Zgodnie z zapisem opublikowanego Rozporządzenia, co najmniej połowa uczniów z danej szkoły bedzie miała zajęcia stacjonarnie w szkole, a pozostali zdalnie. To dyrektor szkoły - na mocy Rozporządzenia MEN - będzie władny określić i wdrożyć odpowiednie procedury wprowadzające. On też poinformuje całą społeczność szkolną, o przyjętym systemie kształcenia hybrydowego w danej szkole.

Content type: новости

Dzień Edukacji Narodowej – jak co roku - stał się okazją, aby uhonorować pracę i docenić osiągnięcia nauczycieli i dyrektorów gliwickich szkół. Dzień Nauczyciela bowiem, to - bez względu na okoliczności - chyba najbardziej doskonała okazja, by podziękować pedagogom za trud, zaangażowanie i troskę o jakość nauczania w naszym mieście. Choć w tym roku w nieco innej -ze względu na ograniczenia sanitarno – epidemiologiczne - formie, Prezydent Gliwic podczas Gali Oświatowej osobiście podziękował i pogratulował tym, którzy szczególnie wyróżniają się w swojej nauczycielskiej pracy.

Content type: новости