Content type: новости

1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021.
W szkołach publicznych, dla których m. Gliwice jest organem prowadzącym, rozpocznie go 25 218 uczniów, z czego ok. 4,5 tys. w przedszkolach, a ponad 600 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Content type: новости

W gliwickim Ratuszu odbyło się uroczyste ślubowanie i wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 46 nauczycieli z 27 gliwickich szkół i przedszkoli złożyło 25 sierpnia 2020 r. ślubowanie na ręce Ewy Weber, zastępcy prezydenta Gliwic. To ostatni krok w procedurze do uzyskaniu awansu zawodowego.

Content type: новости

Choć pozostały jeszcze matury poprawkowe, to wyniki matur, które odbyły się w czerwcu, zostały już opublikowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie. I mimo, że nikt nie wiedział, jakie one będą ze względu na okres epidemii, nauczanie zdalne i wreszcie przesunięcie terminu majowego, to te, które gliwiccy maturzyści odbierali indywidulanie już 9 sierpnia, prognozowały duży sukces całej społeczności oświatowej, absolwentów, nauczycieli, rodziców i samorządu miasta Gliwice.

Content type: новости

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie podsumowała Egzamin ósmoklasity. Na swojej stronie internetowej,  zamieciła wstępne informacje o wynikach w województwie śląskim, poszczególnych gminach i powiatach oraz szkołach naszego województa. Jak wypadły Gliwice? Mamy powody do zadowolenia.

Content type: новости

Mimo wakacji, w ostatnim czasie, liczna grupa nauczycieli gliwickich szkół, przystąpiła do postępowań na stopień nauczyciela dyplomowanego. Rozmowy kwalifikacyjne odbywały się w Delegaturze w Gliwicach Kuratorium Oświaty w Katowicach. Uczestniczyli  w nich nauczyciele,którzy ukończyli trwający 2 lata i 9 miesięcy staż oraz uzyskali pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

Content type: новости

Już niemal wszystko jasne: 13 sierpnia 2020, kandydaci do szkół ponadpodstawowych, dowiedzieli się czy i do której szkoły zostali przyjęci. Teraz, każdy z nich, który znalazł się na liście Zakwalifikowanych, konieczne musi potwierdzić swoją wolę w szkole, do której został zakwalifikowany. Nie zostało wiele czasu. Potwierdzenie należy zrealizować do 18 sierpnia do 15:00, poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów (świadectwa i zaświadczenia), do sekretariatu szkoły. Brak potwierdzenia woli spowoduje, że pomimo zakwalifikowania nie znajdziecie się na liście przyjętych, które będą opublikowane 19 sierpnia 2020.

Content type: новости

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r., a które mają zastosowanie do organizacji pracy szkół i placówek oświatowych. Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

Content type: новости

Duży sukces programu edukacyjnego STEM Kindloteka.

Idea STEM to połączenie kilku nauk w jedno, dzięki czemu każde dziecko, od najmłodszych lat, może uczyć się samodzielnego sposobu myślenia i przyswajania wiedzy w szerokiej perspektywie. Model nauczania STEM podąża za nowymi, dobrymi trendami w edukacji. W większości polskich szkół matematyka, biologia czy technika, to osobne przedmioty. Model STEM łączy je w jedno ukazując, że w praktycznym życiu są ze sobą mocno powiązane. STEM odchodzi od zapamiętywania danych zapisanych na tablicy i wkuwania na pamięć regułek.

Content type: новости

Czas, kiedy z powodu pandemii wszystkie gliwickie placówki oświatowe świeciły pustkami, był dla wszystkich odpowiedzialnych za funkcjonowanie oświaty w naszym mieście, okresem pełnej mobilizacji. Okres absencji uczniów, wykorzystano na realizację prac remontowych i modernizacyjnych zaplanowanych na ten rok. Większość z nich, z uwagi na bezpieczeństwo uczniów zwykle odbywa się w trakcie wakacji, ale ten rok - z powodu wprowadzonego przez MEN nauczania zdalnego - był wyjątkowy.

Content type: новости

Szanowni Rodzice!

W dniach 29 lipca - 3 sierpnia br. przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca do gliwickich publicznych placówek wychowania przedszkolnego.