Content type: новости

Młodzi mają głos i ... chętnie go zabierają. Już w najbliższą środę, 30 września, o godz. 14:30 zrobią to po raz kolejny. Okazją będzie Ogólnopolska Konferencja Młodzieżowych Rad, organizowana przez Stowarzyszenie Młodzi Aktywni Gliwice oraz Młodzieżową Radę Miasta Gliwice.

Content type: новости

Za mundurem - Panny sznurem. Jednak nie polemizując ze staropolskim przysłowem, życzliwie donosimy, że również i Młodzieńcy. A mogliśmy się o tym przekonać podczas uroczystości, która miała miejsce 22 września 2020 r. na boisku szkolnym Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technichnych w Gliwicach- Sośnicy. Najlepsi uczniowie klas mundurowych kształcący się w placówce, zostali wyróżnieni nadaniem kolejnych stopni awansu.

Content type: новости

Bartosz Kozak - uczeń klasy VIIIa Szkoły Podstawowej nr 28 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14, został laureatem XXIV Ogólnopolskiego i XXXVIII Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA’ 2020 pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Content type: новости

Rok szkolny jeszcze się dobrze nie rozkręcił, a uczniowie szkoły z Sikornika już kręcą... na rowerach!

Content type: новости

Przed laty na "starym" stadionie Piasta przy ulicy Okrzei - obecnie na nowej Arenie lekkoatletycznej w Gliwicach.
45 edycja Memoriału poświęconego pamięci zmarłego przedwcześnie wybitnego trenera lekkiej atletyki i wychowawcy młodzieży - Zenona Sęka.

Content type: новости

Szanowni Państwo,

Content type: новости

Trzech niezwykłych młodych ludzi Aleks, Michał i Igor uczestniczyli dzisiaj w spotkaniu z Z-cą Prezydenta Miasta Gliwice Ewą Weber i zastępcą komendanta Straży Miejskiej w Gliwicach Rafałem Bogdołem. Chłopcy zasłużyli na miano lokalnych bohaterów, wykazali się wzorową postawą obywatelską i dzięki ich reakcji, osoba potrzebująca pomocy, trafiła pod opiekę lekarzy. Aleks Nazarkiewicz i Michał Samek uczniowie Szkoły Podstawowej nr 20 oraz Igor Krupiński – uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7, odebrali upominki oraz zasłużone podziękowania.

Content type: новости

W roku szkolnym 2020/2021, „Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022” przewiduje, że ponad 45 tys. uczniów z niepełnosprawnością ze szkół ponadpodstawowych w Polsce, będzie mogło skorzystać z dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Content type: новости
Po ponad pięciomiesięcznej przerwie, w poniedziałek 7 września, odbyła się III sesja Młodzieżowej Rady Miasta. Radni dyskutowali o możliwych ścieżkach działania Rady w dobie pandemii.
Poruszono także sprawy statutowe zakładając, że projekt nowego statutu - uwzględniający sugestie i uwagi pracowników samorządu miasta Gliwice do przedstawionego projektu, zostanie przyjęty na sesji zdalnej, którą zaplanowano na 14 września. 
Content type: новости

Drodzy Uczniowie i Przedszkolaki!
Szanowni Rodzice!
Nauczyciele, Dyrektorzy!