Content type: новости

Niech ten wyjątkowy czas Świąt Bożego Narodzenia, wypełnią radość i spokój.
Niech będzie to czas bliskich spotkań z rodziną, pełnych ciepła i rodzinnej atmosfery.

Content type: новости

Boiska już oddane, przyszła pora na zaplecze dla sportowców. Kiedy pod koniec września 2020 oddano do użytku boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach, w budynku szkoły trwały intensywne prace modernizacyjno-adaptacyjne, których celem było przygotowanie zaplecza dla sportowców korzystających z obiektów sportowych. I o ile jesienią nikomu z trenujących nie doskwierał ich brak, o tyle - podczas pierwszych przymrozków - z coraz większym utęsknieniem zagladano w stronę segmentu szkoły - zwanego "łącznikiem", gdzie na ukończeniu były już prace budowlane.

Content type: новости

„Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, to projekt Ministerstwa Obrony Narodowej, dedykowany dla szkół prowadzących klasy mundurowe w całej Polsce. Począwszy od drugiej edycji projektu , jego beneficjentami są również uczniowie trzecich klas mundurowych Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach. Debiutancka edycja została dedykowana 46 uczniom (ówczesnych 2 klas). Kolejna i bieżąca edycja, to każdorazowo 26 „mundurowych”, którzy przy wsparciu tzw. patronackich jednostek wojskowych i instytucji podległych MON, realizują ten wyjątkowy projekt.

Content type: новости

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach (PZO), to firma, która stale zabiega o doskonalenie działalności usługowej, świadczonej do mieszkańców Gliwic.
"Prymarny stosunek nabrało dla PZO kształtowanie postaw celem ochrony środowiska naturalnego, wzrost świadomości ekologicznej Gliwiczan, a także utrwalanie proekologicznych zachowań. Przedsiebiorstwo pragnie przyczynić się do poprawy świadomości ekologicznej mieszkańców miasta, bowiem wierzymy, że podjęte działania znajdą swe bezpośrednie odzwierciedlenie w poprawie stanu środowiska naturalnego. Przedsiębiorstwo pragnie zmienić dotychczasowe postrzeganie odpadów jako tematu brudnego, trudnego i niewartego uwagi, zaczynając już od najmłodszych pokoleń".

Jednak mało kto wie, że przedsiębiorstwo dba również o edukację ekologiczną, w szeroko pojętym aspekcie segregacji oraz myślenia i działania według zasad ekorozwoju. Jego ostatnia inicjatywa edukacyjna, skierowana jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.

Content type: новости

To już 5 lat od momentu powołania przez samorząd naszego miasta, Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej. Ten szczególny zakład pracy, który mieści się przy ulicy Dolnej Wsi 74, zatrudnia osoby niepełnosprawne, świadcząc profesjonalne usługi poligraficzne i  introligatorskie. Ponadto zakład świadczy usługi sprzątania, z których mogą skorzystać wszyscy zainteresowani.
Miasto Gliwice jako pierwszy w Polsce powołało tego typu zakład przy Zespole Szkół, w którym kształci się i zdobywa zawód młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uznając to jako element płynnego przejścia z edukacji do aktywności zawodowej. 
Okazało się, że Gliwice kolejny raz stały się wzorem dla innych samorządów, które podejmują podobne inicjatywy.

Content type: новости

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, podpisał rozporządzenie dotyczące egzaminów w roku szkolnym 2020/2021. Określono w nim wymagania egzaminacyjne na egzaminach ósmoklasity i maturalnym. Główne kwestie, które zawiera podpisane 16 grudnia 2020 rozporządzenie, to zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także umożliwienie zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Content type: новости

Prezentujemy kolejnych uczniów, którzy znaleźli się w gronie tegorocznych laureatów Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice.

Content type: новости

Nie od dziś wiadomo, że Gliwice to miasto wielokulturowe. Na jego dzisiejszy kształt wpływ miały zarówno zawirowania historyczne jak i obecna polityka miasta, świadomie otwierająca bramy dla osób przybywających z zagranicy. Aktualnie na terenie miasta - poza Polakami - zamieszkują osoby, które niejednokrtonie identyfikują się jako Ślązacy, Niemcy, czy Romowie. Coraz większą populację stanowią osoby, przybyłe do naszego miasta z Ukrainy, ale również z Włoch, Hiszpani, a nawet z Korei, Japonii i wielu innych państw.

Content type: новости

Złoto chłopców i srebro dziewcząt należy do gliwiczan. W Dąbrowie Górniczej, odbyły się zawody, które były finałową rozgrywką nieformalnych Mistrzostw Śląska w pływaniu - Finałów wojewódzkich.

Content type: новости

Jakub Schuwald, Karolina Staszulonek i Anna Wieczorek, Jakub Kądziołka to tegoroczni laureaci stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne i sportowe w roku szkolnym 2019/2020.