Content type: новости

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach (PZO), to firma, która stale zabiega o doskonalenie działalności usługowej, świadczonej do mieszkańców Gliwic.
"Prymarny stosunek nabrało dla PZO kształtowanie postaw celem ochrony środowiska naturalnego, wzrost świadomości ekologicznej Gliwiczan, a także utrwalanie proekologicznych zachowań. Przedsiebiorstwo pragnie przyczynić się do poprawy świadomości ekologicznej mieszkańców miasta, bowiem wierzymy, że podjęte działania znajdą swe bezpośrednie odzwierciedlenie w poprawie stanu środowiska naturalnego. Przedsiębiorstwo pragnie zmienić dotychczasowe postrzeganie odpadów jako tematu brudnego, trudnego i niewartego uwagi, zaczynając już od najmłodszych pokoleń".

Jednak mało kto wie, że przedsiębiorstwo dba również o edukację ekologiczną, w szeroko pojętym aspekcie segregacji oraz myślenia i działania według zasad ekorozwoju. Jego ostatnia inicjatywa edukacyjna, skierowana jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.

Content type: новости

To już 5 lat od momentu powołania przez samorząd naszego miasta, Gliwickiego Zakładu Aktywności Zawodowej. Ten szczególny zakład pracy, który mieści się przy ulicy Dolnej Wsi 74, zatrudnia osoby niepełnosprawne, świadcząc profesjonalne usługi poligraficzne i  introligatorskie. Ponadto zakład świadczy usługi sprzątania, z których mogą skorzystać wszyscy zainteresowani.
Miasto Gliwice jako pierwszy w Polsce powołało tego typu zakład przy Zespole Szkół, w którym kształci się i zdobywa zawód młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uznając to jako element płynnego przejścia z edukacji do aktywności zawodowej. 
Okazało się, że Gliwice kolejny raz stały się wzorem dla innych samorządów, które podejmują podobne inicjatywy.

Content type: новости

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, podpisał rozporządzenie dotyczące egzaminów w roku szkolnym 2020/2021. Określono w nim wymagania egzaminacyjne na egzaminach ósmoklasity i maturalnym. Główne kwestie, które zawiera podpisane 16 grudnia 2020 rozporządzenie, to zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także umożliwienie zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Content type: новости

Prezentujemy kolejnych uczniów, którzy znaleźli się w gronie tegorocznych laureatów Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice.

Content type: новости

Nie od dziś wiadomo, że Gliwice to miasto wielokulturowe. Na jego dzisiejszy kształt wpływ miały zarówno zawirowania historyczne jak i obecna polityka miasta, świadomie otwierająca bramy dla osób przybywających z zagranicy. Aktualnie na terenie miasta - poza Polakami - zamieszkują osoby, które niejednokrtonie identyfikują się jako Ślązacy, Niemcy, czy Romowie. Coraz większą populację stanowią osoby, przybyłe do naszego miasta z Ukrainy, ale również z Włoch, Hiszpani, a nawet z Korei, Japonii i wielu innych państw.

Content type: новости

Złoto chłopców i srebro dziewcząt należy do gliwiczan. W Dąbrowie Górniczej, odbyły się zawody, które były finałową rozgrywką nieformalnych Mistrzostw Śląska w pływaniu - Finałów wojewódzkich.

Content type: новости

Jakub Schuwald, Karolina Staszulonek i Anna Wieczorek, Jakub Kądziołka to tegoroczni laureaci stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne i sportowe w roku szkolnym 2019/2020.

Content type: новости

„GEOMETRIA WOKÓŁ NAS - doskonalenie wyobraźni przestrzennej”, to projekt  realizowany przez I Społeczną Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Gliwicach w roku szkolnym 2020/2021. Projekt został wyróżniony wraz z innymi 29, spośród ponad 500 złożonych z całej Polski. To jedyny taki projekt w Gliwicach!

Content type: новости

Każdego roku, dzięki współpracy gliwickich szkół ze Stowarzyszeniem GKS Piast Gliwice - uczniowie mogą rozwijać i kształtować swoje umiejętności sportowe w innych, niż szkolne warunkach. Tym, które szkoły w Gliwicach posiadają, nie można wiele zarzucić - są wręcz podziwiane przez inne miasta i chwalone przez rodziców. Przykładem może być Arena lekkoatletyczna - daje możliwości treningu każdej grupie zawodników: biegaczy, kulomiotów, skoczków, płotkarzy czy nawet oszczepników. Jednak przygotowanie zawodników musi obejmować również sferę rozwoju sportowego, którą w godzinach pozalekcyjnych, czy podczas treningów w ramach zajęć sportowych przewidzianych programem nauczania, nie sposób zrealizować. Lekkoatleci, biegacze - uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach, uczestniczyli w obozie sportowym zorganizowanym przez sekcję lekkoatletyczną Piasta Gliwice, pod patronatem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Content type: новости

Zbliżają się święta. Ale zanim spędzimy czas w rodzinnym gronie, trzeba wszystko odpowiednio przygotować. To zaś zajmuje zwykle mnóstwo czasu. Do tego nauka zdalna i konieczna pomoc rodziców swoim dzieciom. Kiedy rodzicom przybywa coraz więcej obowiązków z pomocą przychodzi Fundacja W to mi graj, z kreatywnymi propozycjami nie tylko spędzenia wolnego czasu, ale ciekawej oferty edukacyjnej.