Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 22 października 2020 r.

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 22 października 2020 r.

Added: 22.10.2020 / pdf
// 22-10-2020

Ewa Pokorska: Artyści Niezwykli

praca Adama Alwina

Wyjście do galerii handlowej może skończyć się zaskakująco – dowodzi Ewa Pokorska-Ożóg, miejska konserwator zabytków, w kolejnym felietonie z serii Architektura w roli głównej. Zapraszamy do lektury!

„Tak, to moja historia! Wypatrując rzeczy, które musiałam kupić, zatrzymałam się przy wystawie dzieł prezentowanych w holu CH Forum. Były to prace nagrodzone w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Przemiany organizowanym przez nasze gliwickie Warsztaty Terapii Zajęciowej TĘCZA w ramach jubileuszowego, 30. cyklu imprezy.

Konkurs był przeznaczony dla twórców indywidualnych, a także uczniów szkół specjalnych, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, mieszkańców domów pomocy społecznej oraz innych placówek zrzeszających osoby nie w pełni sprawne. Niektóre z wystawianych obrazów, rysunków i grafik prezentowały się tak świetnie, świeżo i odkrywczo jak dzieła profesjonalnych mistrzów! Zwłaszcza jedna grafika była, według mnie, znakomita: dzieło Adama Alwina przedstawiające miasto. W syntetyczny, prosty i przemyślany sposób przedstawił nasze miejskie środowisko. I to był ten jeden, jedyny obraz, który na mnie czekał.

Jeszcze raz potwierdza się teza, że artystą trzeba się urodzić.

Nauka w artystycznych szkołach i uczelniach na pewno pomaga udoskonalić warsztat i sprawia, że student stanie się ostatecznie sprawnym rzemieślnikiem – ale czy będzie mistrzem? Tę prawdę odsłania chociażby Amadeusz Miloša Formana z 1984 roku, w którym obserwujemy udrękę zdolnego nadwornego kompozytora cesarza Józefa II Habsburga, Antonio Salieriego. Salieri to twórca sprawny i płodny, lecz daleko mu do artysty genialnego. Nie jest Mozartem, z którym z ukrycia konkuruje, a dla którego tworzenie wspaniałej muzyki jest tak naturalne jak oddychanie.

„Choroba nie tworzy talentu, ale może go wyzwolić, spotęgować siły twórcze, nadać piętno niepowtarzalnej oryginalności”.

Pisząc te słowa, prof. psychiatrii Antoni Kępiński bronił „odmiennych” artystów przed stygmatyzowaniem ich twórczości chorobą, a tym samym przed umniejszaniem ich artystycznych osiągnięć. To spotkało ze strony części krytyków Edmunda Monsiela (1897–1962), zaszufladkowanego jako „cierpiący na schizofrenię”.

Pierwsze jego rysunki zobaczyłam jako dziecko, w tygodniku Przekrój. Zaintrygowały mnie, ponieważ były tak inne od znanych mi dzieł rozmaitych artystów. Teraz wiem, co było w nich tak odmienne – horror vacui, czyli lęk przed pustą przestrzenią. Monsiel każdy centymetr kartki papieru zapełniał głowami – mniejszymi, większymi, olbrzymimi. Tworzył od czasów szkolnych, ale tragiczne przeżycia wojenne spowodowały rozwój jego twórczości. Może rysowanie stało się ucieczką przed okrutną rzeczywistością? Religijne, narodowe i patriotyczne wpisy na jego rysunkach także były istotne. Zapewne zainspirował go opiekun z czasów dziecięcych, który był głęboko wierzącym, zagorzałym patriotą.

W twórczości innego niesamowitego artysty, Nikifora z Krynicy (1895–1968), poszczególne słowa, urwane zdania również były częścią jego rysunków. Nikifor rysował za paczkę papierosów, za jedzenie. Obrazki, które za to wręczał, może były miłą, ale często niedocenianą pamiątką z uzdrowiska. Mój dziadek i ojciec mieli w swoich zbiorach właśnie takie rysunki, otrzymane od Nikifora za przysłowiową miskę zupy zanim stało się o nim głośno.

Za każdym artystą sztuki naiwnej, intuicyjnej stoi opiekun – propagator.

O takiej opiece, a nawet przyjaźni mówi film Mój Nikifor z 2004 r., wyreżyserowany przez Joannę i Krzysztofa Krauzów. To Marian Włosiński, również artysta, zaopiekował się artystycznym samoukiem, poświęcając mu część swojego życia. Bez niego o Nikiforze pamiętałoby się co najwyżej jako o dawnej osobliwości górskiego uzdrowiska. A gdyby nie wnuczka Monsiela, kuzyn z Wrocławia i otwarta na sztukę redakcja Przekroju, Monsielowe rysunki tkwiłyby dalej w kufrze, zamknięte na trzy kłódki.

Miejscem, które udanie promuje dziś sztukę naiwną, „brutalną” (art brut), jest Galeria Gugging na obrzeżach Wiednia. To Centrum Sztuki i Psychoterapii, oaza artystów intuicyjnych. Istnieje od 1981 r. Propaguje arteterapię – metodę pozwalającą łączyć artystów ze społeczeństwem. W 1994 r. odwiedzili ją David Bowie i Brian Eno. Nakręcone tam ujęcia filmowe i dokumentacja fotograficzna z rozmów przeprowadzonych z twórcami posłużyły im jako materiały do artystycznego projektu – albumu Outside wydanego w 1995 r.

Na zakończenie – zwróćcie Państwo raz jeszcze uwagę na fotografię pracy Adama Alwina pokazanej na wystawie w Gliwicach. Zdjęcie nie oddaje całej urody rysunku, który w rzeczywistości prezentuje się dużo lepiej. Chcę jednak, abyście docenili zaangażowanie Twórcy i jego opiekunki artystycznej, Iwony Pilarskiej. Chapeux bas".

Ewa Pokorska-Ożóg
miejski konserwator zabytków

 

Wilcze Doły 2022. Poznaj warianty zagospodarowania zbiornika

baner

Z uwagi na konieczność wybudowania zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka – istotnego elementu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gliwic - oraz liczne, wyraźne opinie mieszkańców co do potrzeby  utrzymania dotychczasowego charakteru miejsca inwestycji, tzw. Wilczych Dołów, Miasto Gliwice ogłosiło 15 października konsultacje społeczne, ze względu na ograniczenia epidemiczne prowadzone wyłącznie w formie ankiety internetowej.

Aby nie utrudniać możliwości wzięcia udziału w głosowaniu, szczególnie mniej biegłym w Internecie osobom starszym, zaproponowaliśmy najprostsze z dostępnych darmowych narzędzi,  niewymagające dodatkowych zabezpieczeń przy oddawaniu głosu. Zastosowane narzędzie okazało się jednak niewystarczające.

Niestety wszystko wskazuje na to, że poprzez nieuczciwe działanie osób trzecich doszło do wypaczenia wyników głosowania. Już w pierwszym dniu widoczny był lawinowy przyrost oddawanych w ankiecie głosów, co mogłoby sugerować ustawienie programu automatycznie wypełniającego ankietę, niemającego nic wspólnego z prawdziwymi opiniami mieszkańców. Odpowiedzi udzielane były od kilkunastu do kilkudziesięciu razy na sekundę.

Ponieważ wyników głosowania nie można uznać za wiarygodne, ankieta w zaproponowanej formie została unieważniona. Podjęto decyzję o zastosowaniu innego narzędzia umożliwiającego poznanie opinii mieszkańców w powyższej kwestii. Będą nim badania opinii publicznej prowadzone w ramach obowiązującej umowy z profesjonalną firmą sondażową.


Zbiornik retencyjny, który powstanie na potoku Wójtowianka od miesięcy jest obiektem gorących dyskusji. W kolejnych spotkaniach przedstawiciele miasta, biura projektowego oraz strony społecznej starają się wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Szanując głosy mieszkańców, którzy wyrażają swoje przywiązanie do terenu objętego inwestycją prezydent Gliwic zobowiązał się do zagospodarowania terenu zbiornika w taki sposób, aby był on różnorodny przyrodniczo oraz nadal stanowił dla gliwiczan atrakcyjne miejsce do spędzania wolnego czasu.  Pracownia 44STO, która zaprojektowała m.in. modernizację parku Chrobrego oraz bardzo dobrze ocenianą koncepcję zbiornika na Ostropce, przygotowała dla zbiornika na Wójtowiance dwa warianty zagospodarowania – przyrodniczy i rekreacyjny.

Szczegółowy opis obu wariantów oraz przykłady możliwych do zastosowania elementów parkowej architektury i roślin prezentujemy poniżej, można się z nimi zapoznać również w przygotowanej przez Pracownię 44STO PREZENTACJI.

 

Zatorze naprawdę aktywne!

uczestnicy warsztatów

Dobiega końca realizacja zadania „Aktywne Zatorze”, realizowanego w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.
Od stycznia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 przy ul. Lipowej na różnorodnych zajęciach odbywały się spotkania mieszkańców – dzieci, młodzieży i seniorów. Wszystko po to, aby rozwijać pasje, zainteresowania i dbać o tężyznę fizyczną.

Uczestnicy zajęć tworzyli kompozycje przyrodnicze – „Las w butelce”, wykonywali biżuterię i ozdoby świąteczne, własnoręcznie przygotowywali mydła, kremy i odżywki, uczyli się rozpoznawać rośliny i mądrze ich używać. Popularnością cieszyły się spotkania z dietetykiem i zajęcia sportowe – gry zespołowe, aerobic, zumba i zajęcia prowadzone w terenie, np. nordic walking dedykowany seniorom.
Dzieci i młodzież chętnie uczestniczyły w zajęciach robotycznych i tych, poświęconych podstawom programowania i projektowania 3D. 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w serwisie Edukacja.gliwice.eu.

Tunel otwarty do stycznia

budowa Centrum Przesiadkowego

Planowane zamknięcie przejścia podziemnego biegnącego od ul. Tarnogórskiej do dworca kolejowego (w części za peronami) nastąpi 11 stycznia 2021 r. – poinformował MOSTOSTAL ZABRZE GPBP SA, wykonawca prac związanych z budową Centrum Przesiadkowego w Gliwicach. Tunel powinien zostać udostępniony mieszkańcom w połowie maja przyszłego roku, później znów zostanie zamknięty na czas niezbędnych robót.

Przypomnijmy, iż prace przy budowie Centrum Przesiadkowego, w rejonie tunelu pod dworcem PKP, rozpoczęły się w pierwszym tygodniu września. Wykonawca tej ważnej dla gliwiczan inwestycji zamierzał wtedy w pierwszej kolejności zająć się robotami w rejonie istniejącego przejścia podziemnego, które ze względów bezpieczeństwa zostałoby zamknięte. W tym czasie dojście do dworca byłoby możliwe wyłącznie od ul. Piwnej lub od ul. Bohaterów Getta Warszawskiego.

Po interwencjach miasta termin zamknięcia tunelu przesunięto.
 
Aby maksymalnie ograniczyć niedogodności dla gliwiczan spowodowane niedostępnością przejścia podziemnego i jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo w rejonie prowadzonych prac, po analizach ze strony wykonawcy i miasta ustalono dwuetapowy harmonogram zamknięć tunelu łączącego ul. Tarnogórską z dworcem PKP.
 
Zaplanowano, że tunel zostanie zamknięty od 11 stycznia do 15 maja 2021 r. (I etap) oraz od trzeciego kwartału 2021 r. do początku 2022 r. (II etap).
 
Ten orientacyjny harmonogram zamknięć tunelu może ulec zmianie, jeśli wystąpią problemy z rodzaju niemożliwych do przewidzenia na dzień dzisiejszy – zastrzegł wykonawca prac. Chodzi m.in. o ewentualne niezinwentaryzowane obiekty podziemne w rejonie placu budowy, ryzyko kwarantann pracowniczych ze względu na pandemię COVID-19 czy problemy z dostawą materiałów.
 
Czego dotyczą prace?
 
Istniejący tunel zostanie przebudowany i zmodernizowany, a także włączony do nowo budowanego tunelu w ramach Centrum Przesiadkowego. Podczas przebudowy i modernizacji wymieniane będą posadzki i okładziny ścienne wraz z przebudową schodów i dostosowaniem pochylni do obowiązujących przepisów. Przewidziano też remont sufitu, wykonanie nowych odwodnień w posadzkach oraz nowych instalacji oświetlenia ogólnego i awaryjnego (ewakuacyjnego), a także montaż kamer monitoringu. Zadaszenia nad wyjściami z tunelu od strony ul. Tarnogórskiej będą wymieniane na nowe wiaty. W ich sąsiedztwie staną tablice systemu dynamicznej informacji pasażerskiej informujące o odjazdach pociągów.
 
Zmodernizowany tunel będzie łącznikiem dworca PKP z nowoczesnym Centrum Przesiadkowym powstającym po północnej stronie torów.
 
Obiekt zyska ekologiczną instalację fotowoltaiczną o dużej mocy i odpowiednią infrastrukturę: system dróg wewnętrznych, zadaszone stanowiska peronowe dla autobusów i infrastrukturę rowerową (drogi wraz z parkingami, dedykowane wiaty rowerowe oraz punkty napraw). Zmieni się również południowa strona dworca PKP – plac przed dworcem i plac Piastów oraz ulice: Bohaterów Getta Warszawskiego, Okopowa oraz część Piwnej, Jagiellońskiej i Zwycięstwa. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, z nowoczesnego, w pełni przyjaznego osobom niepełnosprawnym Centrum Przesiadkowego będzie można korzystać od drugiej połowy 2022 r.
Koszt szeroko zakrojonej inwestycji po północnej stronie dworca kolejowego to około 184 mln zł. Na ten cel ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pozyskano 129,5 mln zł. Szacunkowy koszt zadania po południowej stronie dworca to ok. 52 mln zł brutto.

CUDZE ZNAMY, SWOJE CHWALIMY, czyli KONKURS z mikrowyprawami w tle!

fotografka w czerwonej czapce

Jeździmy w dalekie podróże, zwiedzamy inne kraje i regiony, poznajemy obce kultury, A TYMCZASEM, TUŻ ZA ROGIEM… kryją się niesamowite miejsca, zapierające dech scenerie, zaskakujące historie i nieodkryte zakątki. Pomóż nam je wytropić i stworzyć miniprzewodnik z pomysłami na mikrowyprawy!

POCHWALCIE SIĘ Z NAMI SWOIMI MIKROWYPRAWAMI!!

Przedstawcie miejsca, które czają się „tuż za rogiem”, które wprawiły Was w zachwyt, albo które odkryliście podczas lokalnych wycieczek w czasie pandemii, pokażcie to, co koniecznie warto zobaczyć w regionie, a jest Waszym zdaniem niedocenione i nieznane. Spośród zgłoszeń wybierzemy najciekawsze i nagrodzimy, a na koniec na bazie Waszych zgłoszeń stworzymy miniprzewodnik, który będzie dla innych inspiracją do poznawania najbliższej okolicy.

KONKURS W SKRÓCIE

– zgłaszacie miejsce nie dalej niż 100km od Gliwic w linii prostej
– miejsce powinno być mało popularne – im mniej znane tym lepiej, a jeśli już znane to zaproponujcie kreatywny sposób jego poznawania, jeśli jest ciekawe a na co dzień zamknięte, a Wy wiecie kto ma klucze i udostępni do zwiedzania – też super pomysł!
– nadsyłacie zdjęcia, filmy i inne formy multimedialne wg określonych parametrów
– pobieracie formularz zgłoszeniowy z naszej strony, wypełniacie i odsyłacie na email: konkurs@przedsiebie.org
– zgłoszenia do końca października!

Regulamin zawierający szczegółowe informacje, kryteria oceny, zasady wyboru zwycięzców, a także formularz zgłoszeniowy do wypełnienia na stronie: www.przedsiebie.org (mat. org.)

Kinowa klasyka po liftingu

Harrison Ford wisi na budynku

Warner Bros to kultowa amerykańska wytwórnia filmowa, z której wyszły takie hity jak „Matrix” czy seria o Harrym Potterze. Kino Amok zaprasza do obejrzenia klasyki filmowej Braci Warner w odnowionej wersji cyfrowej.

Albert, Sam i Harry Warnerowie, założyciele wytwórni Warner Bros, urodzili się jako Abraham, Szmuel i Hirsz Wonsalowie w Krasnosielcu na Mazowszu. Po przeprowadzce za Ocean, wyśnili swój wielki amerykański sen. Żeby założyć wytwórnię filmową, zastawili konia o imieniu Bob i sprzedali zegarek po ojcu.

Warto było zaryzykować, bo to Braciom Warner kinomani zawdzięczają pierwszy film dźwiękowy: „Śpiewak jazzbandu”. Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3) wyświetli ten obraz w czwartek 5 listopada. Następnie, 19 listopada, widzowie zobaczą niezapomnianą „Casablancę” Mi-chaela Curtiza. Na 3 grudnia zaplanowano projekcję „Tramwaju zwanego pożądaniem” z młodym Marlonem Brando w roli głównej. 17 grudnia musical wszech czasów – „Deszczowa piosenka” z Genem Kellym. W sumie w ramach przeglądu odbędzie się piętnaście seansów. W sprzedaży, poza pojedynczymi biletami, są do nabycia karnety na pięć wybranych filmów. Szczegóły na stronie amok.gliwice.pl.

Inauguracja projektu „Wirtualnych wystaw wiele... w Muzeum w Gliwicach” – coraz bliżej!

slider

23 października zaprosimy Państwa do wirtualnego świata Muzeum w Gliwicach, gdzie każdy będzie mógł stać się kuratorem i zaprojektować własną wystawę... I to zdecydowanie więcej niż jedną. Strona Muzeum w Gliwicach stanie się interaktywną platformą umożliwiającą twórcze korzystanie z zasobów cyfrowych naszej instytucji, a także prowadzenie atrakcyjnych działań upowszechniających i edukacyjnych w przestrzeni on-line zarówno dla osób indywidualnych, jak i grup szkolnych.

Wszystko to dzięki projektowi „Wirtualnych wystaw wiele… w Muzeum w Gliwicach”, unikalnej w skali kraju propozycji, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 70 tys. zł w ramach programu „Kultura w sieci” Narodowego Centrum Kultury i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autorką projektu jest Ewa Chudyba, przez lata tworząca Dział Edukacji i Promocji Muzeum w Gliwicach. Projekt został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Śląskiego – Jakuba Chełstowskiego.

W ramach projektu powstała nowa podstrona: „Twoja wirtualna wystawa”, w oparciu o którą tworzyć można własne ekspozycje, aranżując trójwymiarowe, wirtualne sale wystawiennicze, gdzie rolę eksponatów pełnią wizerunki zabytków ze zbiorów Muzeum w Gliwicach. Wystawy tworzyć można w obrębie 6 modułów tematycznych: (a) „Archeologia powiatu gliwickiego”, (b) „Najcenniejsze i najciekawsze zabytki Muzeum w Gliwicach”, (c) „Królewska Odlewnia Żelaza”, (d) „Zabytki Działu Etnografii. Zwyczaje, obrzędy i tradycje ziemi gliwickiej”, (e) „Gliwicka fotografia”, (f) „Wirtualny portret Gliwic. Twoja historia miasta”.

Do każdego modułu przyporządkowany jest zbiór wyselekcjonowanych i ujętych w podkategorie zabytków, który można powiększać bez ograniczeń. Aranżacja sal ekspozycyjnych przebiega na podobieństwo dekorowania wnętrz – obok wyboru zabytków możliwy będzie wybór kolorów ścian, tapet, wybór akcesoriów takich jak ramy do obrazów, stojaki pod eksponaty, kotary, donice z kwiatami. Dużą atrakcją będzie też możliwość dopełniania przez użytkowników modułów wystawowych własnymi materiałami takimi jak zdjęcia, rysunki, teksty...

Harmonogram warsztatów on-line realizowanych w ramach platformy ZOOM:

  • Sobota, 24 października 2020, Muzeum on-line, godz. 11.00 i 13.00, Warsztaty on-line: „Twoja wirtualna wystawa – wprowadzenie” dla rodziców z dziećmi
  • Sobota, 24 października 2020,, godz. 11.00 i 13.00, Warsztaty on-line: „Twoja wirtualna wystawa – wprowadzenie” dla dorosłych i młodzieży
  • Poniedziałek, 26 października 2020, Muzeum on-line, godz. 15.30 i 17.00 Webinarium dla nauczycieli: „Wirtualnych wystaw wiele… jako przydatne narzędzie w pracy nauczyciela”
  • Wtorek, 27 października 2020, Muzeum on-line, godz. 11.00 i 14.00 Webinarium dla seniorów: „Twoja wirtualna wystawa - wprowadzenie”
  • Środa - piątek od 28 do 30 października 2020, Muzeum on-line dla szkoły, godz. 09.00, 10.30 i 12.00 Warsztaty on-line „Twoja wirtualna wystawa - wprowadzenie” dla grup szkolnych

Udział we wszystkich warsztatach on-line – jest bezpłatny

Uwaga! Aby uczestniczyć w warsztatach on-line na platformie ZOOM NIE TRZEBA posiadać laptopa - odpowiedni jest również komputer stacjonarny. Nie jest także konieczna kamera internetowa czy mikrofon, ponieważ platforma ZOOM umożliwia komunikację także przez „czat” – pisemną. W warsztatach on-line można brać udział wykorzystując komputer stacjonarny, tablet czy nawet telefon - potrzebne jest jedynie podłączenie do Internetu i głośnik. W przypadku zapisów grup szkolnych, które w zajęciach on-line będą uczestniczyć w szkole (np. w sali informatycznej) konieczne jest sprawdzenie, czy na komputerach szkolnych można uruchomić platformę ZOOM oraz czy komputery szkolne posiadają głośniki. (MwG)