Content type: Business Card

Костел был построен в 1896–1900 гг в неоготическом стиле. Проект выполнил профессор Геер из города Бытом. За реализацию проекта взялись гливицкие ремесленники, выразив в здании весь свой профессионализм и мастерство.

Content type: Business Card

L’église fut édifiée dans les années 1896–1900 dans le style néogothique, selon le projet du professeur Heer de Bytom. Les artisans de Gliwice se chargèrent de cette tâche en faisant preuve de leur professionnalisme et de leur maîtrise.

Content type: Business Card

Die Kirche wurde von 1896 bis 1900 im neogotischen Stil gebaut. Der Entwurf stammt von dem Beuthener Prof. Heer. Die Ausführung übernahmen Gleiwitzer Handwerker, die ihre ganze Professionalität und ihre Handwerkskunst zum Ausdruck brachten. Die wunderschöne Ausstattung stammt von der Kunsttischlerei Buhl aus Breslau (u.a.

Content type: Business Card

The temple was built during the 1896–1900 period, in the neo-Gothic style. The design was made by a citizen of Bytom, prof. Heer. Its execution was handled by craftsmen from Gliwice, expressing all their professionalism and artisan crafts.

Content type: Business Card

We wzniesionym w XV wieku kościele do teraz można obejrzeć późnośredniowieczne gotyckie sklepienia. W latach 1716–1719 świątynia została rozbudowana z inicjatywy Hansa Bernharda von Welczeck.

Content type: Business Card

Autorem projektu wybudowanego na początku XX stulecia kościoła był Ludwik Schneider. Monumentalna świątynia jest utrzymana w stylu neogotyckim. Bryłę z czerwonej cegły klinkierowej przełamuje prawie stumetrowa wieża. Ołtarz główny mierzy siedemnaście metrów wysokości i jest zrealizowany w drewnie.

Content type: Business Card

Świątynia swoimi korzeniami sięga odległych wieków średnich – najstarsze dotyczące jej wzmianki pochodzą z XIII wieku i związane są z przybyciem na Śląsk zakonu templariuszy. Kościół jest murowanym budynkiem orientowanym w stylu gotyckim. Otacza go kamienny mur. Prezbiterium i zakrystia pochodzą z XV wieku, a nawa i wieża z XVII wieku.

Content type: Business Card

Świątynia została wybudowana w 1859 roku przez ewangelików i stanowi perełkę architektury regionu. To rzadki przykład stylu neoromańskiego z wczesnej, przedwilhelmowskiej fazy. Kościół jest trójnawowy i posiada piękne XIX-wieczne witraże. Potężny, trójkondygnacyjny ołtarz wieńczy obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

Content type: Business Card

Do budowy przystąpiono w 1925 roku. Kościół jest utrzymany w stylu neobarokowym. Świątynię cechuje monumentalność, bogactwo zdobień, rozwinięta ornamentyka i harmonia uporządkowanej kompozycji. Również wnętrze realizuje neobarokowe założenia historyzmu drugiej połowy XIX wieku.

Content type: Business Card

Autorem projektu kościoła był Nawrat – miejscowy mistrz budowlany. W wyniku podjętych prac stodoła dworska została przebudowana na kościół, a spichlerz na plebanię. Podczas pierwszych prowadzonych w parafii misji (1934) stolarz Markiefka ofiarował drewniany krzyż misyjny.