Gliwicki Budżet Obywatelski

logo gliwicki budżet obywatelski

Głosowanie

Od 24 sierpnia do 14 września 2022 r. trwa głosowanie na projekty zaproponowane przez gliwiczan. Każdy mieszkaniec Gliwic może oddać jeden głos na zadanie ogólnomiejskie i jeden głos na zadanie dzielnicowe.

Formularze papierowe są dostępne w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych przy ul. Zwycięstwa 1, ul. Jagiellońskiej 21 oraz ul. Studziennej 6, w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 oraz w filii przy ul. Jasnej 31A oraz wymienionych poniżej lokalizacjach Miejskiej Biblioteki Publicznej. W tych samych lokalizacjach są umieszczone urny, do których można wrzucić uzupełniony formularz.

Osoby, które nie mają dostępu do internetu, mogą skorzystać z punktów do głosowania elektronicznego, utworzonych w wybranych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Punkty będą czynne przez cały okres głosowania, od 24 sierpnia do 14 września, w godzinach otwarcia danej filii MBP.

Wykaz filii MBP, w których dostępne są urny i stanowiska do głosowania elektronicznego:

 •     Biblioteka centralna (ul. Kościuszki 17)
 •     Filia nr 5 (ul. Perkoza 12)
 •     Filia nr 9 (ul. Czwartków 18)
 •     Filia nr 13 (ul. Paderewskiego 56)
 •     Filia nr 16 (ul. Przedwiośnie 2)
 •     Filia nr 17 (ul. Spółdzielcza 33a)
 •     Filia nr 20 (ul. Bernardyńska 2)
 •     Filia nr 21 (ul. Syriusza 30)
 •     Filia nr 22 (ul. Spacerowa 6)
 •     Filia nr 23 (ul. Sopocka 2)
 •     Filia nr 25 (ul. Jaśminu 20)
 •     Filia nr 30 (ul. Partyzantów 25)

Jak głosować? – przeczytaj poradnik

Karta do głosowania papierowego - do wydruku (pdf)

Kwoty dla dzielnic i liczba głosów umożliwiająca udział dzielnic w tzw. puli dla aktywnych

Na jakie projekty będziemy głosować?

Znamy już ostateczną listę projektów zakwalifikowanych do głosowania: gliwiczanie będą mogli wybierać spośród 130 projektów, w tym 122 zadań dzielnicowych oraz 8 zadań ogólnomiejskich.

Wykaz projektów zakwalifikowanych do głosowania

Lista wszystkich złożonych wniosków na stronie https://decydujmyrazem.gliwice.pl – tu znajdują się informacje o wszystkich zgłoszonych przez gliwiczan projektach wraz ze skanami wniosków, wynikami weryfikacji, odwołaniami od weryfikacji wniosków i odpowiedziami na odwołania.

Wyniki procedury odwoławczej

Od 24 sierpnia do 14 września będziemy mogli głosować na projekty zaproponowane przez gliwiczan, które zostaną zrealizowane w 2023 roku. Uwaga! Elektroniczny formularz do głosowania oraz papierowe formularze dostępne bedą od 24 sierpnia.

Poradnik - Jak głosować

Etap weryfikacji wniosków

Znane są już wyniki oceny wniosków złożonych w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023. W tym roku gliwiczanie zgłosili 243 projekty, w tym 13 z nich to zadania ogólnomiejskie, a 230 -  dzielnicowe. Na projekty wyłonione w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023 zaplanowano 8.348.000,00 zł, w tym na projekty ogólnomiejskie  1.000.000,00 zł, a na projekty dzielnicowe - 7.348.000,00 zł. Do 17 maja 2022 r. pracownicy Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskich jednostek sprawdzali, czy możliwa jest realizacja zgłoszonych projektów pod względem m.in. zgodności z przepisami prawa, możliwością realizacji we wskazanej przez wnioskodawcę lokalizacji bądź też kwalifikacji wniosku ze względu na koszt.

Po wnikliwej ocenie wszystkich projektów pozytywnie ocenionych zostało 8 wniosków ogólnomiejskich i 127 wniosków dzielnicowych. Wśród wniosków zweryfikowanych pozytywnie znalazły się m.in. różnego rodzaju projekty aktywizujące seniorów, zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, muszla estradowa obok tężni czy też zielona obwodnica Gliwic. Wyniki dostępne są pod adresem www.decydujmyrazem.gliwice.pl w zakładce Gliwicki Budżet Obywatelski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Mieszkańcy Gliwic mają teraz czas do 27 czerwca 2022 r., żeby złożyć ewentualne odwołanie od wyniku oceny zarówno formalnej jak i merytorycznej. Ostateczna lista wniosków poddanych pod głosowanie będzie opublikowana do 1 sierpnia 2022 r.

Etap głosowania rozpocznie się 24 sierpnia br. i potrwa do 14 września br. Głos będzie można oddać w formie papierowej, jak i elektronicznie na platformie partycypacyjnej DecydujMy Razem.

Składanie wniosków

W X jubileuszowej edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego wnioski można składać od 1 do 21 marca 2022 r.
Wniosek należy złożyć na specjalnym formularzu. Jest on dostępny:

 • jako formularz online - na platformie DecydujMy razem! www.decydujmyrazem.gliwice.pl
 • w formie papierowej do odbioru w siedzibach Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych przy ul. Zwycięstwa 1, Studziennej 6 lub Jagiellońskiej 21 oraz w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 – na parterze w Biurze Obsługi Interesantów (przy wejściu od strony ul. Zwycięstwa) oraz w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania;
 • poniżej, w materiałach do pobrania;

Wniosek dotyczący zadania ogólnomiejskiego musi uzyskać poparcie co najmniej 150 mieszkańców miasta. Do takiego wniosku należy dołączyć listę poparcia z podpisami lub uzyskać poparcie za pomocą strony www.decydujmyrazem.gliwice.pl. Formularz listy poparcia jest dostępny we wskazanych powyżej miejscach.

Przydatne narzędzia

Materiały do pobrania

 • Formularz wniosku z załącznikami

formularz wniosku (plik .pdf)
formularz wniosku (plik .doc)
lista poparcia (plik .pdf)
lista poparcia (plik .doc)
oświadczenie ogólnodostępności (plik .pdf)
oświadczenie ogólnodostępności (plik .doc)

 • Logo Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego

- do internetu – plik w formacie

- do druku – plik w formacie pdf

- LOGO GBO – składanie wniosków (plik w formacie jpg)

Harmonogram procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023

 • 1 - 21 marca 2022 Nabór wniosków
 • 20 czerwca 2022 Publikacja wyników oceny wniosków
 • do 1 sierpnia 2022 Publikacja wykazu projektów poddawanych pod głosowanie
 • 24 sierpnia – 14 września 2022 Głosowanie
 • do 14 października 2022 Ogłoszenie wyników głosowania

Ogólne zasady

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/238 24 55.


Poprzednie edycje