Aktualności | W centrum pomocy dzieciom

W centrum pomocy dzieciom

W centrum pomocy dzieciom

Published: 09.06.2022 / Section: Miasto 

Gliwickie Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne działa od wielu lat, zapewniając edukację, terapię i rehabilitację dzieciom z różnymi formami niepełnosprawności, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, dzieciom ze spektrum autyzmu i dzieciom z zaburzeniami rozwoju mowy. Działając początkowo jako Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej (GOAR), przez 35 lat placówka pomogła tysiącom dzieci.

Misją Gliwickiego Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego (GCER) jest budowanie i realizacja pełnego, zintegrowanego systemu rehabilitacyjno-edukacyjnego, dostępnego i przyjaznego dla niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin. Misja ta realizowana jest każdego dnia, poprzez wczesną, wielospecjalistyczną, kompleksową i skoordynowaną pomoc dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym. Podejmowane przez specjalistów skupionych w GCER różnorodne działania mają wpływ na rozwój, funkcjonowanie i jakość ich całego życia.

GCER działa przy ul. Słowackiego 58b. Prowadzi przedszkole specjalne, zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz placówkę medyczną, realizującą świadczenia z Narodowego Funduszu Zdrowia i zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Każdego dnia specjaliści – nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, neurologopedzi, fizjoterapeuci, terapeuci SI i terapeuci zajęciowi ćwiczą, rehabilitują i prowadzą zajęcia edukacyjne z dziećmi niepełnosprawnymi i zagrożonymi niepełnosprawnością. Dzieci mają zapewnioną opiekę lekarską i pielęgniarską, a ich rodziny mogą korzystać z konsultacji i terapii rodzinnej.

Chcemy wpływać na rozwój, funkcjonowanie i jakość życia nie-pełnosprawnych dzieci poprzez wykorzystanie ich potencjału. Dlatego prowadzimy wielospecjalistyczną diagnozę oraz terapię psychologiczną i pedagogiczną, w tym tyflopedagogiczną, neurologopedyczną, zaburzeń integracji sensorycznej oraz rehabilitację ruchową. Wykorzystujemy wiele metod terapeutycznych, uznanych na całym świecie, starając się optymalnie dopasować je do potrzeb rozwojowych naszych podopiecznych – mówi Lidia Urbaniak, dyrektor Gliwickiego Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego.

Ważną częścią pracy GCER jest integracja i przystosowanie do jak najpełniejszego funkcjonowania w środowisku lokalnym. Organizowane są częste wycieczki, np. do ogrodu botanicznego, tężni solankowej, gliwickiej Palmiarni, gospodarstw wiejskich, Straży Pożarnej, Policji oraz wyjścia do sklepu, na pocztę czy do biblioteki. Wychowankowie uczestniczą m.in. w zajęciach hipoterapii oraz dogoterapii.

Ponadto GCER, we współpracy z Radą Rodziców, od kilku lat organizuje Bieg Charytatywny św. Goara, który jest okazją do integracji, ale też zwiększania w społeczności lokalnej świadomości dotyczącej funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. To również dobra okazja, by zebrać dodatkowe fundusze na doposażenie ogrodu zabaw przy GCER. Dzięki zebranym podczas ostatniego biegu środkom finansowym, zostanie zbudowana ścieżka sensoryczna, która łagodzi i niweluje dysfunkcje przetwarzania informacji przez mózg. To właśnie Bieg św. Goara stał się bardzo lubianą i rozpozna-walną imprezą, w której chętnie uczestniczą mieszkańcy.

Wsparcie GCER
W większości placówka finansuje się z własnych środków oraz dotacji z PFRON. W 2021 r. w Gliwickim Ośrodku Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym, którego częścią jest GCER udzielono pomocy wielu dzieciom, w bardzo różnych obszarach:

  •  udzielono 1501 świadczeń rehabilitacyjnych dla dzieci w Poradni Neurologicznej, w ramach 2333 wizyt lekarskich,
  • przeprowadzono 15 420 wizyt (u fizjoterapeutów, psychologów, neurologopedów, pedagogów, terapeutów zajęciowych, lekarzy) dla 896 dzieci w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej,
  • prowadzono zajęcia w Niepublicznym Przedszkolu dla Dzieci Niepełnosprawnych dla 82 dzieci,
  • prowadzono zajęcia w Gliwickim Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla 5 dzieci,
  • przeprowadzono zajęcia dla 152 dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Więcej informacji na temat działalności ośrodka można znaleźć na stronie internetowej: http://www.gcer.pl. (mf)

 

dzieci w GCER z teraoeutką