Aktualności | KIERUNEK-DZIELNICE: Kopernika-Łabędy

KIERUNEK-DZIELNICE: Kopernika-Łabędy

KIERUNEK-DZIELNICE: Kopernika-Łabędy

Published: 01.06.2022 / Section: Miasto 

Za nami kolejne spotkania w dzielnicach. We wtorek, 31 maja, prezydent Gliwic Adam Neumann i jego zastępczyni Aleksandra Wysocka rozmawiali z mieszkańcami Kopernika i Łabęd. Dyskutowano o lokalnych sprawach oraz możliwych zmianach i  perspektywach rozwoju dzielnic.

Spotkania prezydenta Adama Neumanna z mieszkańcami gliwickich dzielnic to okazja do rozmów o tym, co ważne dla lokalnych społeczności i możliwościach poprawy komfortu życia. Spotkania są otwarte dla wszystkich i każdy może zabrać głos w dyskusji na temat dzielnicy, w której odbywa się spotkanie.

Spotkania są podzielone na dwie części: wprowadzającą, z krótkim wideopodsumowaniem tego, co wydarzyło się w Gliwicach podczas ponad 2-letniej prezydentury Adama Neumanna, ze szczególnym odniesieniem do konkretnej dzielnicy, oraz główną część przeznaczoną na wymianę poglądów i zadawanie pytań na temat spraw ogólnomiejskich i dzielnicowych. Spotkania trwają półtorej godziny. Jeżeli pytań i tematów, które chcą poruszyć mieszkańcy, jest więcej, można je przekazać po spotkaniu pracownikom Urzędu Miejskiego, którzy kierują sprawy do rozpatrzenia do odpowiednich wydziałów UM lub jednostek miejskich.

Podczas ostatniego spotkania mieszkańcy dzielnicy Kopernika przedstawili nurtujące ich sprawy oraz prośby o interwencje. Zwracali uwagę na problemy ze znalezieniem miejsca do parkowania oraz zajmowanie miejsc na wewnętrznych ulicach przez samochody osób spoza dzielnicy, np. przyjeżdżających do obiektów sportowych i rekreacyjnych. Pytali też o możliwość udostępnienia sali na spotkania mieszkańców, zwłaszcza tych starszych, budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Toszeckiej, która połączyłaby dzielnicę Kopernika z budowanym Centrum Przesiadkowym, utworzenie połączenia rowerowego od strony fabryki Stellantis (dawniej Opel) oraz o możliwość zmiany trasy autobusu linii nr 187 w taki sposób, by okrążał dzielnicę i połączył Kopernika z Sikornikiem. Mieszkańcy chcieliby też mieć na miejscu wielospecjalistyczną przychodnię zdrowia. Poruszone zostały kwestie porządku i bezpieczeństwa: potrzeba wykoszenia traw przy wyjeździe z ul. Gwiazdy Polarnej, które ograniczają kierowcom widoczność i uporządkowania lasku przy kąpielisku Leśnym. Pojawił się też temat przeorganizowania dzielnicowego targowiska.

Mieszkańcy Łabęd prosili z kolei o interwencję w sprawie uciążliwego, zbyt mocnego i przeszkadzającego światła w strefie ekonomicznej. Dyskutowali o opłatach za śmieci i oczekiwanych zmianach planu zagospodarowania przestrzennego. Zwracali uwagę m.in. na dojście do kąpieliska Leśnego i pływalni Olimpijczyk od strony ul. Zygmuntowskiej, zagospodarowanie okolicy stawu Szuwarek oraz godzin otwierania ośrodka wypoczynkowego w Czechowicach. Chcieliby również, aby w dzielnicy powstała przychodnia wielospecjalistyczna. Pytali też o możliwość utworzenia w Gliwicach placówki NFZ.
Wiele spraw zostało wyjaśnionych od razu podczas spotkania, ponieważ wiele poruszonych kwestii jest dobrze znanych władzom Gliwic i są już w trakcie rozwiązywania.
Pozostałe – z uwagi na szerszy kontekst bądź typowo indywidulany charakter – zostały zapisane i będą analizowane.

Cykl KIERUNEK – DZIELNICE potrwa do końca czerwca. Najbliższe spotkania odbędą się 2 czerwca w dzielnicach Obrońców Pokoju i Żerniki. (mf)

 

spotkanie prezydenta z mieszkańcami w Łabędach Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Kopernika