EDUAL – nauka plus doświadczenie

Added: 07.04.2022 / Section:
otwarcie konferencji EDUAL fot. M. Buksa/UM w Gliwicach

Jak łączyć studia ze zdobywaniem praktycznego doświadczenia w przemyśle – o tym dyskutują uczestnicy dwudniowej konferencji „EDUAL – Edukacja Dualna”, która odbywa się 6 i 7 kwietnia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.  W uroczystej inauguracji wydarzenia wziął udział prezydent Gliwic Adam Neumann.

Politechnika Śląska już 6 lat temu jako pierwsza uczelnia w Polsce uruchomiła studia dualne prowadzone wspólnie z pracodawcami, u których zatrudniani są studenci. – Studia dualne rozpoczęliśmy wspólnie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną i myślę, że będziemy rozwijać tę formę kształcenia, która jest nie tylko interesująca, ale przede wszystkim daje nowe kompetencje absolwentom naszej uczelni – mówił podczas otwarcia konferencji „EDUAL” rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk. 

Studia dualne to forma kształcenia, w której studenci odbywają zajęcia w salach wykładowych, a jednocześnie mają staże w firmach. Na uczelni już ponad 200 studentów zdecydowało się na tę formę kształcenia. – Proces rekrutacji jest specyficzny, bo zaczyna się od spotkania kandydatów z przedstawicielami przyszłych pracodawców, którzy będą oferowali staże, ewentualnie zatrudnienie w trakcie studiów, a następnie prowadzona jest rekrutacja na uczelnię. Dzięki temu istnieje możliwość realizacji studiów w bezpośrednim kontakcie z przemysłem, praktycznie od pierwszych dni edukacji na uczelni – przypomniał w trakcie inauguracji wydarzenia prof. Mężyk.

Studia dualne na Politechnice Śląskiej odbywają się na kierunkach mechanika i budowa maszyn oraz transport kolejowy. Uczelnia planuje uruchomienie takich studiów również na mechatronice, automatyce i informatyce przemysłowej oraz logistyce. 

Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która od samego początku współpracuje z Politechniką Śląską przy tworzeniu kierunków dualnych, zaznaczył korzyści płynące dla biznesu. – Nauczanie dualne to dziś standard. Nowoczesny inwestor szuka nie tylko atrakcyjnych terenów, ale również perfekcyjnie przygotowanych specjalistów, a ci kształceni są m.in. poprzez studia dualne. EDUAL kształci na potrzeby konkretnych przedsiębiorstw i 6-letnie doświadczenie pokazuje, że to się sprawdza. Doskonale wykształceni studenci zostają u nas, w firmach na Śląsku, nie muszą wyjeżdżać, mają pewną i dobrą pracę tutaj – zaakcentował Janusz Michałek, prezes KSSE.

Studia dualne to nie tylko korzyść dla studentów, którzy zdobywają doświadczenie i dla przemysłu, który zyskuje wykwalifikowaną kadrę. To korzyść także dla samej uczelni. – Uczelnia techniczna  nie istnieje bez przemysłu. Mamy ogromne szczęście, ponieważ jesteśmy na Śląsku, w sercu polskiego przemysłu i bardzo ściśle z nim współpracujemy. Dzięki studiom dualnym uczelnia pozyskała kilkudziesięciu nowych partnerów przemysłowych, którzy współpracują z nami także w innych dziedzinach. Rodzą się nowe pomysły na projekty czy wspólne prace, dzięki czemu współdziałanie z przemysłem jest coraz większa – mówiła podczas otwarcia konferencji dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ.

Nauczanie dualne chwalą nie tylko przedsiębiorcy, ale i przedstawiciele samorządów lokalnych, dla których zatrzymywanie młodych ludzi i dawanie im perspektyw zatrudnienia w regionie jest sporym atutem.

Uważam, że kształcenie dualne powinno być powszechne, ponieważ studenci oprócz tego, że poznają wiedzę teoretyczną, mają też równoległą praktykę w wybranej firmie lub przedsiębiorstwie. Gdy przypominam sobie swoje czasy studiowania, mam przed oczami „napakowanego” wiedzą teoretyczną przyszłego absolwenta, który zjawiał się w zakładzie pracy i dopiero wtedy uczył się tak naprawdę zawodu. Studia dualne mają tę korzyść, że uczą zarówno teorii, jak i praktyki. W związku z tym wielkie uznanie dla Politechniki Śląskiej, że takie studia wdraża w coraz większym zakresie – stwierdził prezydent Gliwic Adam Neumannn.

Dobrze, że Politechnika Śląska ma także swój oddział w Katowicach, to dla nas powód do dumy, bo dobrze wykształceni ludzie są w cenie – dodał Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Jako samorządowi politycy musimy stwarzać dobre warunki dla biznesu, który będzie rozwijał nasze miasta. Jeżeli do tego dołożymy jeszcze naukę, zyskamy tzw. złoty trójkąt, który mówi o symbiozie trzech ważnych obszarów dla rozwoju – podsumował.

Trwające wciąż wydarzenie jest transmitowane na kanale YouTube Politechniki Śląskiej: VI Konferencja EDUAL - Edukacja Dualna - YouTube

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking