Darowizny na rzecz uchodźców z Ukrainy – numer rachunku

Added: 05.04.2022 / Section:
banner

W związku z licznymi pytaniami przedsiębiorców i mieszkańców miasto Gliwice uruchomiło rachunek bankowy, na który można wpłacać darowizny, które zostaną przeznaczone na wydatki związane z przybywającymi do Gliwic uchodźcami z Ukrainy.

Darowizny można wpłacać na następujący rachunek:

  • Numer rachunku: 49 1160 2202 0000 0005 1968 7704
  • Odbiorca: Gliwice – miasto na prawach powiatu, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
  • Tytuł przelewu: Darowizna

Dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:

  • Numer rachunku: IBAN: PL49 1160 2202 0000 0005 1968 7704 
  • Numer BIC (Swift): BIGBPLPW

Dokumenty do pobrania

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking