Sprzedajesz napoje alkoholowe? Pamiętaj!

Added: 03.01.2022 / Section:
butelki z alkoholem fot. Pexels

Wydział Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach przypomina, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ma obowiązek złożyć do końca stycznia oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2021 r. i dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2022.

Opłaty należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w banku Millennium (nr 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009) z dopiskiem: I rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz adresem punktu sprzedaży napojów alkoholowych.

Niedokonanie opłaty w powyższym terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Ponadto informujemy, że organ zezwalający jest uprawniony do kontroli składanych oświadczeń, a w przypadku ich niezgodności ze stanem faktycznym do cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wobec powyższego prosimy o podanie wartości sprzedaży z dokładnością co do grosza. Przedstawione w oświadczeniu wartości powinny być poparte dokumentami, które w razie kontroli potwierdzą kwoty wskazane w oświadczeniu o wartości sprzedaży.

Wszelkich informacji udziela Wydział Usług Komunalnych UM – ul. Zwycięstwa 21, pokój 366 (III piętro), tel. 32/239-11-58, 32/238-54-24.

(UK)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking