Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości „Projektu Planu Urządzenia Lasu”

Added: 16.12.2021 / Section:
las fot. Pixabay

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia, iż w dniach od 22 grudnia 2021 roku do 11 stycznia 2022 roku w siedzibie Nadleśnictwa oraz RDLP w Katowicach (w Wydziale Urządzania Lasu) zostanie wyłożony do konsultacji społecznych projekt Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Brynek na lata 2022-2031 opracowywanego wg stanu na 1 stycznia 2022 r.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Nadleśnictwa Brynek.  27 grudnia 2021 r., w godzinach od 7.00 do 15.00, podczas „dyżuru leśnika” w siedzibie Nadleśnictwa zainteresowane osoby mające trudności z odczytaniem opisów taksacyjnych oraz wskazówek gospodarczych będą mogły uzyskać wyjaśnienia w tym zakresie.
 

Dokumenty do pobrania

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking