Ważne spotkanie, ważne rozmowy

Added: 15.12.2021 / Section:
spotkanie z działkowcami fot. UM Gliwice

Wymiana doświadczeń oraz rozwijanie współpracy z aktywnymi społecznie i gospodarczo  gliwiczanami to jeden z priorytetów kierownictwa miasta. Prezydent Gliwic i jego zastępcy  cyklicznie spotykają się z przedstawicielami różnych środowisk i grup interesów. 14 grudnia  prezydent Gliwic Adam Neumann oraz zastępca prezydenta Mariusz Śpiewok spotkali się z przedstawicielami Polskiego Związku Działkowców oraz PZD Okręgu Śląskiego. Rozmawiano o funkcjonowaniu ogrodów działkowych i współpracy z miastem.

- Dziękuję Państwu za przyjęcie zaproszenia, cieszę się, że w trudnym czasie pandemii udało nam się spotkać. Chciałbym, aby tego typu rozmowy odbywały się cyklicznie. To niezmiernie ważne dla sprawnej i owocnej współpracy miasta z PZD – powitał uczestników spotkania prezydent Gliwic Adam Neumann.

W czasie dyskusji poruszono m.in. problematykę odbioru odpadów z ROD, omawiano wymagania w sprawie minimalnych pojemności odbioru odpadów oraz częstotliwości - szczególnie w okresie zimowym. Dużym zainteresowaniem działkowców cieszył się także program miejskich dotacji do systemów łapania deszczówki „Mój deszcz”, którego pierwsza, pilotażowa edycja rozstrzygnięta została w 2021 r. - Najprawdopodobniej kolejna edycja programu "Mój deszcz" ruszy na wiosnę 2022 r. Wydział Gospodarowania Wodami sprawdza aktualnie prawne możliwości przystąpienia ogrodów działkowych do tego programu. Konieczne będzie w takim wypadku dostosowanie uchwały, regulaminu oraz wniosków o dofinansowanie.  Bliższe informacje możliwe będą do przekazania Państwu po nowym roku. Podkreślam jednak, że dotacja ta dotyczy i będzie dotyczyć wyłącznie nowych inwestycji - wyjaśnił Mariusz Śpiewok.

Rozmawiano również o możliwościach uzwględnienia w planach zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice terenów przeznaczonych pod ogrodnictwo działkowe oraz o usprawieniu przepływu informacji pomiędzy Rodzinnymi Ogródkami Działkowymi a Urzędem Miejskim. Mariola Pendziałek, naczelnik Wydziału Usług Komunalnych, poinformowała działkowców o wyznaczeniu w wydziale UK pracownika ds. współpracy z ROD.

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking