Gliwicka dolina krzemowa się powiększa

Added: 09.12.2021 / Section:
Nowe Gliwice z lotu ptaka fot. M.Baranowski/UM Gliwice

Należące do Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej tereny inwestycyjne zlokalizowane w strefie NOWE GLI WICE zostały już w pełni wykorzystane, a konkretnie –  znalazły inwestorów chętnych ulokować swoje firmy w tejże strefie. GAPR aktualnie  przygotowuje nowe obszary, na których w przyszłości będą mogli działać przedsiębiorcy.

Strefa przedsiębiorczości Centrum Edukacji i Biznesu „NOWE GLIWICE” Górnośląskiego  Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. przy ul. Bojkowskiej w Gliwicach zostaje  powiększona o kolejne dwadzieścia pięć nowych działek inwestycyjnych dla mikro, małych i  średnich przedsiębiorstw o łącznej powierzchni ponad 9 hektarów. Są to działki inwestycyjne o powierzchni od około 2000 m2 do ponad 9500 m2. – Dzięki synergii środków inwestycyjnych Unii Europejskiej oraz środków własnych, około dziesięć hektarów terenów inwestycyjnych zostaje uzbrojonych w układ drogowy, układ uzbrojenia podziemnego, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, w tym kanalizacji deszczowej, co jest najpoważniejszym zagadnieniem, bo odwodnienie tych terenów jest kluczowe. W lutym 2022 r. zakończymy całą operację uzbrojenia terenu, ale jednocześnie – nie chcąc tracić czasu – przygotowujemy już pierwsze przetargi na sprzedaż
działek inwestycyjnych, które przy tych terenach powstają
– podkreśla dyrektor GAPR, Sylwia Rudek-Matuszczak.

Korzyści dla inwestorów:
  • dostępność kompleksowo uzbrojonych terenów  rzeznaczonych pod inwestycje;
  • na terenie strefy przedsiębiorczości obowiązuje zwolnienie z podatku od nieruchomości na zasadach określonych stosownymi uchwałami Rady Miasta Gliwice;
  • w ramach programu "Polska Strefa Inwestycji", przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z  pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu nowej inwestycji, na podstawie decyzji o wsparciu wydawanej przez KSSE S.A.;
  • możliwość lokalizacji inwestycji na działkach doskonale skomunikowanych (bezpośrednie skomunikowanie z drogą powiatową, sąsiedztwo skrzyżowania autostrad A1/A4, bliskość wyposażonego w utwardzoną drogę startową  Lotniska Gliwice);
  • możliwość ulokowania również obiektów magazynowych na udostępnianym terenie;
  • atrakcyjne sąsiedztwo biznesowe prezentowanych terenów inwestycyjnych – Nowe Gliwice – określane są „gliwicką doliną krzemową”;
  • pozyskanie atrakcyjnego cenowo terenu  inwestycyjnego w przejrzystej procedurze przetargu ustnego, tj. licytacji;
  • pomoc i  doradztwo w całym procesie inwestycyjnym.

Zainteresowanie nowymi działkami inwestycyjnymi  jest spore. Przedsiębiorcy, którzy dotychczas zainwestowali na terenach należących do GAPR-u mają pozytywne opinie na temat tych obszarów, dlatego od kilku miesięcy zgłaszają się kolejni chętni – głównie firmy informatyczne i firmy nowych technologii. (GAPR) 

Kontakt:

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice
tel. +48 32 33 93 110, mail: gapr@gapr.pl
www.gapr.pl

 

logotypy funduszy unijnych

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking