Koniec prac na ul. Zygmuntowskiej – można jechać!

Added: 30.11.2021 / Section:
łuk ul. Zygmuntowskiej Fot. materiały ZDM w Gliwicach

Zakończyły się prace na łuku drogi na ul. Zygmuntowskiej. Szerokiej i bezpiecznej drogi!

W trakcie robót, które rozpoczęły się w czerwcu, na ul. Zygmuntowskiej wykonano korektę geometrii łuku jezdni, pod częścią jezdni przygotowano nową konstrukcję drogi, a część jezdni wzmocniono. Przebudowano też chodnik i infrastrukturę techniczną kolidującą z robotami drogowymi, zmieniono lokalizację kilku latarni oświetlenia ulicznego. Przebudowany odcinek drogi dostosowano do obecnie obowiązujących parametrów technicznych. Prace przy modernizacji łuku ul. Zygmuntowskiej były konieczne ze względu na dużą ilość niebezpiecznych zdarzeń, do których dochodziło najczęściej z powodu niedostosowania prędkości do warunków atmosferycznych.
Inwestycja kosztowała niecałe 900 tys. zł. (mf)

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking