Rodzice z pieczy

Added: 18.11.2021 / Section:
Rodzina zastępcza i Prezydent Gliwic W Gliwicach działa już jeden Rodzinny Dom Dziecka. Powstał w czerwcu br. Będą kolejne. Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice

Miłość, wsparcie, zrozumienie, bezpieczeństwo, kochający dom pełen bliskości. To powinna być codzienność każdego dziecka. Niestety, nie wszystkim jest ona dana. Miasto udziela wsparcia dzieciom, które z różnych powodów nie mogą przebywać w swoim rodzinnym domu. To niezwykle ważne zadanie realizuje Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, a priorytetem jest zapewnienie opieki w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

Ewa Weber, zastępca prezydenta Gliwic
Piecza rodzinna w Gliwicach to pełne ciepła rodzinnego i miłości domy, w których odpowiedzialni dorośli otaczają troską młodych ludzi wymagających uwagi i wsparcia. Rodzice zastępczy oraz osoby tworzące Rodzinny Dom Dziecka uczestniczą w kształtowaniu osobowości dziecka i wychowują je do efektywnego uczestnictwa w społeczności. Dlatego dokładamy wszelkich starań, by rodzin zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka było w naszym mieście jeszcze więcej, dla naszego wspólnego dobra.

 

Dla dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych rodzina zastępcza oraz Rodzinny Dom Dziecka to obecnie najbardziej pożądane formy zastępczej opieki i wychowania. Tworzenie tego typu placówek wpisuje się w Miejski Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Gliwice na lata 2019-2021 – mówi Julian Jasiński, dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.
Obecnie na terenie Gliwic funkcjonuje 185 rodzin zastępczych, które tworzą dom dla 315 dzieci: 22 zawodowe rodziny zastępcze, 52 niezawodowe rodziny zastępcze, 110 spokrewnionych rodzin zastępczych i jeden Rodzinny Dom Dziecka.
Potrzebę troski o bezpieczeństwo materialne rodzin zastępczych i dzieci miasto traktuje bardzo poważnie, dlatego udostępnia lokale mieszkalne rodzinom, które chcą stworzyć zawodową rodzinę zastępczą. Każda rodzina otrzymuje też wsparcie Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej lub innego pracownika wyznaczonego przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W ramach pomocy finansowej, na którą wnioski składane są w Ośrodku Pomocy Społecznej rodziny zastępcze mogą liczyć na: pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka przyjętego do rodziny zastępczej, dodatek za opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, dofinansowanie do wypoczynku, pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu. Z kolei rodzina zastępcza dba o rozwój fizyczny i intelektualny dzieci, zaspakaja ich potrzeby w sferze materialnej, bytowej i emocjonalnej. Angażuje się w proces kształcenia, pogłębia zainteresowania, organizuje wypoczynek wakacyjny. Pokazuje, jak tworzyć więzi, dbać o innych i o siebie, czyli wypełnia obowiązki rodzicielskie wobec dziecka, dla którego tworzy rodzinę zastępczą.
W Gliwicach są też trzy tradycyjne instytucjonalne domy dziecka. W placówkach tych przebywa do szesnaściorga dzieci w wieku od 10 lat do 18. Roku życia. Miasto odchodzi jednak od ich tworzenia, ponieważ grupy dzieci są zbyt duże i trudniej o skupienie pełnej uwagi na każdym z nich. Miasto nadal jednak zapewnia podopiecznym domów dziecka właściwą opiekę, a po osiągnięciu pełnoletności tymczasowe mieszkanie chronione z zasobów miejskich, w którym pod nadzorem opiekuna młody człowiek próbuje się usamodzielnić.
Pierwszy Rodzinny Dom Dziecka otwarto w Gliwicach w czerwcu. Będą kolejne!
Jeszcze w tym roku Centrum planuje utworzyć kolejne dwa Rodzinne Domy Dziecka. Są już prowadzone rozmowy z kandydatami.
Tworzenie Rodzinnych Domów Dziecka jest nieodzownym elementem rozwoju pieczy zastępczej na terenie Gliwic, dlatego CPZiWR w 2022 r. będzie dokładało wszelkich starań, aby utworzyć kolejne placówki tego typu – mówi Julian Jasiński.
Chociaż to spore wyzwanie – w większości przypadków trzeba przygotować duży lokal i dostosować go do potrzeb sporej rodziny. Taki trud warto jednak podjąć – w Rodzinnych Domach Dziecka dzieci mają odpowiednie, prawdziwie rodzinne warunki. W tego typu placówkach może przebywać maksymalnie 8 dzieci, a opiekę sprawuje rodzina, a nie – jak w tradycyjnych domach dziecka – etatowi pracownicy.
Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny zaprasza do kontaktu osoby zainteresowane stworzeniem rodziny zastępczej.
Centrum działa przy ul. Sikorskiego 134 (pon. 7.30 –17.00, wtorek, środa, czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30–14.00, tel.: 32/335-41-37 i 32/331-46-23). Osoby chcące stworzyć rodzinę zastępczą powinny mieć stałe miejsce zamieszkania w kraju, korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich, i móc zapewnić dzieciom odpowiednie warunki bytowe.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej: rodzinazastepcza.gliwice.pl oraz na stronie Centrum na FB @cpz.gliwice. Infolinia dla Kandydatów na Rodziny Zastępcze działa od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 18.00 oraz w soboty w godz. od 10.00 do 13.00 (nr tel.: 597-732-570). (mf)

 

rodzina zastępcza na placu zabaw
Fot. Z.Daniec/UM Gliwice
Rodzina zastępcza przy stole
Fot. Z.Daniec/UM Gliwice
rodzina zastępcza z dziećmi przy stole
Fot. Z.Daniec/UM Gliwice
rodzina zastępcza na placu zabaw
Rodzina zastępcza przy stole
rodzina zastępcza z dziećmi przy stole

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking