Gratulacje, panie Profesorze

Added: 05.11.2021 / Section:
prof. Maciejewski Profesor Maciejewski podczas uroczystości 60-lecia istnienia Instytutu Onkologii w Gliwicach. Fot. A.Witwicki/UM Gliwice

Prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski, dyrektor Instytutu Onkologii w Gliwicach w latach 1991 – 2015 został uhonorowany złotym odznaczeniem za zasługi dla polskiej onkologii. Odznaczenie to jest dowodem wielkiego uznania dla ich wieloletniej pracy i działalności wybitnych polskich onkologów. Przyznał je Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Onkologicznego podczas V Kongresu Onkologii Polskiej, który odbył się pod koniec października we Wrocławiu.

Profesor Bogusław Maciejewski jest polskim onkologiem, dr. habilitowanym nauk medycznych, profesorem zwyczajnym Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej -Curie Oddziału w Gliwicach. W 1970 r. ukończył studia medyczne w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W 1980 r. obronił pracę doktorską pt. „Wartość kliniczna trzech wskaźników rówoważności dawek promieniowania (NSD, TDF, CRE) w leczeniu chorych na raka krtani” otrzymując doktorat, a w 1987 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Ocena radiobiologicznych i kinetycznych wskaźników promieniowrażliwości i promieniouleczalności przerzutów raka płaskonabłonkowego nagłości do węzłów chłonnych szyi”. 11 maja 1993 r. nadano mu tytuł profesora nauk medycznych. Był przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej i dwukrotnie prezesem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.  
Poza profesorem Maciejewskim, podczas Kongresu Onkologii Polskiej Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Onkologicznego przyznał złote odznaczenia Polskiego Towarzystwa Onkologicznego za zasługi dla polskiej onkologii jeszcze trzem wybitnym polskim onkologom. Otrzymali je prof. dr. hab. Andrzej Kułakowski, prof. dr. hab. Stanisław Góźdź i prof. dr hab. Marian Reinfuss.
 – Są to osoby, które od lat należą do najważniejszych postaci kształtujących obraz polskiej onkologii. Zarząd PTO wybierając kandydatów do odznaczeń kierował się ich naukowym dorobkiem, a także zaangażowaniem i pasją, z jaką przez lata poświęcali rozpowszechnianiu naukowych zdobyczy wśród społeczności onkologów. Ich indywidualny dorobek stanowi jednocześnie sukces całego środowiska onkologicznego, pozostając wielką wartością polskiej medycyny. Zarząd PTO dziękuje za wkład, jaki wniosły osoby odznaczone  w rozwój polskiej onkologii, a także kolejnych pokoleń lekarzy onkologów – czytamy w uzasadnieniu.
Polskie Towarzystwo Onkologiczne jest medycznym stowarzyszeniem naukowym upowszechniającym zdobycze naukowe w zakresie onkologii, stymulowania badań w tej dziedzinie, podnoszenia umiejętności zawodowych pracowników placówek onkologicznych, edukacji w zakresie profilaktyki onkologicznej oraz poprawy jakości opieki onkologicznej. PTO zrzesza ponad 1000 członków: lekarzy, farmaceutów, biologów, chemików i przedstawicieli innych specjalności zatrudnionych w placówkach onkologicznych, prowadzących działalność naukową w tej dziedzinie. (mf)

 

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking