PEC – Gliwice ma nowego prezesa

Added: 29.10.2021 / Section:
portret prezesa fot. materiały prasowe PEC – Gliwice

Krzysztof Szaliński został nowym prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice. Zastąpił na tym stanowisku Rudolfa Widziszowskiego, który 30 września zakończył trwającą 37 lat pracę w PEC-u.

Krzysztof Szaliński jest absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku Mechanika i budowa maszyn o specjalności Maszyny i urządzenia energetyczne. Pracuje w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej – Gliwice od 2000 roku – początkowo na stanowisku stażysty, następnie mistrza eksploatacji i nawęglania, mistrza remontów, kierownika działu aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. W 2003 roku ukończył studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej w zakresie rynku energii elektrycznej, ciepła i gazu oraz usług multimedialnych.

W uznaniu zasług dla rozwoju energetyki, w 2011 roku został uhonorowany ministerialnym wyróżnieniem.  Od 4 lat zajmuje stanowisko zastępcy dyrektora ds. technicznych w PEC – Gliwice. Jest autorem i współautorem udoskonaleń produkcji i dystrybucji ciepła, a także popularyzatorem systemów automatyki związanych ze zwiększaniem efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. To także wdrożeniowiec procesów technologicznych pod względem szeroko rozumianej ochrony środowiska, w tym części emisyjnej gazów spalinowych do powietrza, produkcji ścieków, ich oczyszczania i zużycia wody. Jest pomysłodawcą i współautorem inteligentnego programu pracy ciepłowni Gliwice, ukierunkowanego na minimalizowanie strat przesyłowych w rurociągach ciepłowniczych prowadzących do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych podczas produkcji ciepła dla miasta Gliwice.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking