Bogusław Tracz z nową książką

Added: 25.10.2021 / Section:
męzczyzna z książką Dr Bogusław Tracz był laureatem nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie ochrony kultury za całokształt działalności w 2020 roku. (fot. Garage Media / UM Gliwice)

W środę, 27 października Muzeum w Gliwicach zaprasza do Willi Caro na spotkanie autorskie z dr. Bogusławem Traczem, autorem publikacji „Osłabić tendencje emigracyjne. Komitet Wojewódzki PZPR w Katowicach wobec wyjazdów do RFN w latach 1970-1978”.

Publikacja została wydana przez Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej. Dr Bogusław Tracz odniesie się do polityki migracyjnej w PRL oraz metod działania władzy komunistycznej wobec masowej emigracji do RFN. Moderatorem spotkania będzie dr Sebastian Rosenbaum. Dla uczestników spotkania Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej udostępni nieodpłatne egzemplarze publikacji.

Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona. (MwG)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking