Biuro? Sklep? Pracownia? Wynajem od miasta

Added: 21.10.2021 / Section:
kamienica porzy ul. Głogowskiej 2 fot. M. Buksa / UM Gliwice

Wiele rodzajów działalności gospodarczej, zwłaszcza usługowej, wymaga lokali, w których będzie można przyjmować klientów, eksponować produkty, pracować przy komputerze. Najbardziej opłacalny dla przedsiębiorców jest zazwyczaj wynajem pomieszczeń. Jeżeli szuka się miejsca w przystępnej cenie, nierzadko do remontu, ale z dostrzegalnym potencjałem i od godnego zaufania wynajmującego, to warto przejrzeć oferty komunalne. Ważne tylko, by pamiętać, że wynajmu lokali użytkowych od gminy nie realizuje się „od ręki” – samorządy obowiązują procedury, których nie mogą ominąć.

Zasady najmu lokali użytkowych znajdujących się w gestii miasta reguluje w Gliwicach uchwała nr XXXIII /747/2017 Rady Miasta Gliwice z 14 grudnia 2017 r. (dostępna pod adresem bip.gliwice.eu/storage/uchwaly/12597.pdf). Zgodnie z jej zapisami, miasto może zaoferować gminne lokale użytkowe do wynajęcia w drodze przetargów na wysokość stawki czynszu (nieograniczonych lub ograniczonych) oraz wyłączenia z przetargu na wysokość stawki czynszu. Przetargi na wysokość stawki czynszu za wynajem lokali użytkowych przeprowadza w imieniu miasta zarządca – ZBM I TBS lub ZBM II TBS. Informacje o planowanych postępowaniach przetargowych ogłaszane są w prasie  lokalnej, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (bip.gliwice.eu, dział Ogłoszenia i komunikaty → Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia), a także na stronach internetowych ZBM I TBS i ZBM II TBS.

Gdy w co najmniej dwóch przetargach nie uda się wyłonić najemcy gminnego lokalu użytkowego, miejsce to trafia na listę lokali wyłączonych z przetargu.

Otwiera to wówczas kolejne możliwości. Osoba zainteresowana najmem komunalnym może złożyć podanie o wynajęcie wybranego lokalu użytkowego do Biura Podawczego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach (pl. Inwalidów Wojennych 12, tel. 32/239-11-19). Dodatkowo, jeśli minęło już 6 miesięcy od daty umieszczenia lokalu na liście lokali wyłączonych z przetargu, można wraz z podaniem złożyć do ZGM-u propozycję stawki czynszu oraz okresu jej obowiązywania. Lista adresów lokali wyłączonych z przetargu z uwagi na brak chętnych do wynajęcia w co najmniej dwóch przetargach jest wywieszana na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (www.zgm-gliwice.pl, zakładka Najem lokali komunalnych → Lokale użytkowe i garaże do wynajęcia po dwóch przetargach). Publikowana jest również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (bip.gliwice.eu, dział Ogłoszenia i komunikaty → Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia). Aktualnie na liście znajduje się 10 lokali, niemniej w przypadku 8 prowadzone są już postępowania o ich wynajęcie.

Na zainteresowanych najmem wciąż czekają 2 lokale – przy ul. Głogowskiej 2 w Sośnicy i przy ul. Opolskiej 15 na Zatorzu. Choć wymagają od najemcy najwięcej pracy i wyobraźni, finalnie mogą okazać się strzałem w dziesiątkę.

Lokal na parterze ceglanej kamieniczki przy ul. Głogowskiej 2 ma powierzchnię 26,97 m2 i składa się z 4 pomieszczeń. Wejście do niego prowadzi z klatki schodowej – bramą od strony podwórka. Lokal wymaga generalnego remontu, który podniesie standard pomieszczeń i umożliwi ich pełne dostosowanie do prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności. Bardzo dobrze nadawałby się np. na siedzibę małego biura, prowadzenie usług z zakresu poradnictwa lub doradztwa. Ważne, by wiedzieć, że kamieniczka, w której usytuowany jest lokal, znajduje się w tzw. samoistnym posiadaniu Miasta Gliwice, co oznacza, iż miasto włada nią jak właściciel, lecz nim nie jest. Aktualnie brak jest możliwości wykupu lokalu na własność.

Drugi z lokali użytkowych znajduje się w przyziemiu wielorodzinnego budynku przy ul. Opolskiej 15 (usytuowanego niemal vis-à-vis przychodni kolejowej i nowo powstającego miniosiedla ZBM I TBS). Lokal ma powierzchnię 43,70 m2 i składa się z czterech pomieszczeń. Po koniecznym remoncie generalnym nadawałby się zarówno do prowadzenia działalności biurowej, jak i usługowej. Aktualnie brak jest możliwości wykupienia go na własność, ponieważ, podobnie jak w przypadku lokalu z Sośnicy, nieruchomość, w której usytuowany jest lokal z ul. Opolskiej, znajduje się w samoistnym posiadaniu Miasta Gliwice.

Zarówno lokal z ul. Głogowskiej, jak i z ul. Opolskiej to nieruchomości z potencjałem, które czekają na swoją szansę. Liczymy, że znajdą zainteresowanych, dla których będą atutem np. ze względu na swoją lokalizację – podkreśla Bożena Kus, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach.

Kamienica przy ul. Opolskiej 15
Kamienica przy ul. Opolskiej 15. Fot. M. Buksa / UM Gliwice
Kamienica przy ul. Głogowskiej 2
Kamienica przy ul. Głogowskiej 2. Fot. M. Buksa / UM Gliwice
Kamienica przy ul. Głogowskiej 2
Kamienica przy ul. Głogowskiej 2. Fot. M. Buksa / UM Gliwice
Kamienica przy ul. Opolskiej 15
Kamienica przy ul. Głogowskiej 2
Kamienica przy ul. Głogowskiej 2

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking