Spotkajmy się w FORUM!

Added: 22.10.2021 / Section:
baner spotkania z mieszkańcami

Zespół opracowujący nową strategię miasta „Gliwice 2040” zaprasza do rozmowy o przyszłości naszego miasta wszystkich gliwiczan, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniach strategicznych organizowanych w swoich dzielnicach. W sobotę 23 października będzie oczekiwał na zainteresowanych w C.H. FORUM przy ul. Lipowej 1, między godz. 14.00 i 18.00.

Przyjdźcie koniecznie! Dodatkowych informacji udziela Biuro Rozwoju Miasta UM w Gliwicach (e-mail: gliwice2040@um.gliwice.pl, tel. 32/33-86-550).

plakat spotkania w FORUM

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking