Niech żyją Seniorzy!

Added: 15.10.2021 / Section:
seniorki wokół stoł Fot. B.Gawlik

20 października obchodzimy Europejski Dzień Seniora. To święto wielu gliwiczan – co trzeci mieszkaniec naszego miasta skończył 60 lat. Z tej okazji warto przypomnieć, jakie możliwości rozwoju i wsparcia oferują seniorom Gliwice.

– Z okazji Europejskiego Dnia Seniora składam Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia pozwalającego na aktywne życie, optymizmu oraz wszelkiej pomyślności. Niech omijają Państwa troski i smutki dnia codziennego, a obecny czas będzie najlepszym czasem do spełnienia rzeczy dotąd niespełnionych –  mówi Adam Neumann, prezydent Gliwic.

Kierunki działania wyznacza gliwicka strategia senioralna, spójna z podobnymi rozwiązaniami przyjętymi przez samorządy lokalne, instytucje wojewódzkie i krajowe. Pozwala na kształtowanie miasta przyjaznego seniorom poprzez edukację, aktywność, partycypację społeczną i tworzenie właściwego wizerunku osób starszych wśród społeczeństwa. Wśród stałych propozycji co jakiś czas pojawiają się nowe projekty.

Miejski program zniżek
Program „Gliwicki Senior” wszedł w życie w 2014 r. i cieszy się sporym zainteresowaniem dotychczas wydano blisko 11 tys. kart. Dzięki nim starsi mieszkańcy Gliwic mają prawo do zniżek w miejskich obiektach sportowych, instytucjach kultury oraz u przedsiębiorców, którzy zadeklarowali swój udział w projekcie, m.in. w prywatnych placówkach medycznych, ośrodkach wypoczynkowych i niektórych sklepach. Kartę seniora można otrzymać „od ręki”, po okazaniu dowodu osobistego w Biurze Obsługi Interesantów UM (parter) i wypełnieniu wniosku dostępnego na stanowisku lub na stronie internetowej www.gliwice.eu.

 

Dofinansowanie do opłat za odpady
Z myślą o osobach starszych, dla których ponoszenie opłaty za wywóz nieczystości jest nadmiernym obciążeniem finansowym, prezydent Gliwic określił zasady udzielania dofinansowania do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych. Szczegółowych informacji w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania, uwarunkowanej osiąganym dochodem, udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, tel. 32/335-96-08.

Rada Seniorów
Rada Seniorów Miasta Gliwice jest organem doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, reprezentującym środowisko osób starszych, instytucji i organizacji realizujących zadania na rzecz seniorów. Jej zadaniem jest wspieranie interesów osób starszych w polityce samorządowej, m.in. opiniuje projekty uchwał, inicjuje przedsięwzięcia zmierzające do integracji społecznej seniorów, wzmacnia ich aktywność obywatelską i pozycję w społeczeństwie. Członkami rady mogą zostać osoby starsze oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony nabór kandydatów do kolejnej kadencji gliwickiej Rady Seniorów.
Z myślą o seniorach, w sierpniu tego roku uruchomiono nową usługę, w ramach której osoby po 60. roku życia mogą skorzystać przy drobnych naprawach z pomocy fachowca. Ta forma pomocy przeznaczona jest w szczególności dla osób samotnych, chorych, które nie mogą liczyć na wsparcie bliskich. Usterki można zgłaszać telefonicznie w firmie POG-Tech (tel. 32/270-55-00), od poniedziałku do piątku między godz. 8.00 a 16.00. Dla bezpieczeństwa seniorów osoba wykonująca usługę jest wyposażona w identyfikator z logo projektu z pieczęcią „Gliwice – miasto na prawach powiatu”.

Segregator życia
Miasto promuje też ideę zakładania i prowadzenia czerwonych Segregatorów Życia, czyli teczek zawierających najważniejsze informacje o stanie zdrowia ich właścicieli. W Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21) segregatory można odbierać bezpłatnie, na stanowisku Konsultanta Osób Niepełnosprawnych na parterze budynku.

Wsparcie i rozwój
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje szerokie wsparcie dla seniorów, dostosowując rodzaj pomocy do indywidualnej sytuacji. Na terenie Gliwic działa Dzienny Dom Pomocy (Kozielska 71) oraz Dzienny Dom „Senior+” (ul. Partyzantów 30), w których osoby starsze mogą skorzystać m.in. z wyżywienia, grupowej i indywidualnej terapii zajęciowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb, wycieczek plenerowych i imprez okolicznościowych, a w razie potrzeby również z dowozu do ośrodka wsparcia.
W ramach projektu „Aktywnie dla Gliwic” OPS organizuje m.in. wydarzenia mające na celu integrację międzypokoleniową seniorów ze społecznością lokalną, wspólny udział w eventach plenerowych lub w Klubie Seniora. Organizowane są też warsztaty rękodzieła dla seniorów oraz warsztaty relaksacyjne i sportowe. OPS realizuje też adresowane do seniorów działania związane z sytuacją pandemiczną COVID–19: „Wspieraj seniora”, polegające na dostarczaniu zakupów i pomocy w załatwieniu drobnych spraw urzędowych – wylicza Brygida Jankowska, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.
Ponadto, w ramach świadczeń ustawy o pomocy społecznej, osoby starsze mogą skorzystać z: zasiłku stałego z tytułu wieku, tj. po osiągnięciu wieku emerytalnego, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, mających na celu utrzymanie osoby starszej w środowisku zamieszkania oraz z gorącego posiłku, w tym z dowozem do miejsca zamieszkania. Ośrodek oferuje też wsparcia pracownika socjalnego w rozwiązywaniu problemów i poprawy trudnej sytuacji, może też skierować konkretną osobę do domu pomocy społecznej, jeżeli z uwagi na wiek i stan zdrowia wymaga ona całodobowej opieki. Na terenie Gliwic funkcjonują 2 domy pomocy społecznej przeznaczone dla osób w podeszłam wieku: DPS „Nasz Dom” (ul. Derkacza 10) i DPS „Nazaret” (ul. Odrowążów) oraz dom pomocy społecznej przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych DPS „Opoka” (ul. Pszczyńska 100). Więcej na ten temat można znaleźć na stronie www.opsgliwice.pl.

Strefa seniora
Bogatą ofertę dla seniorów przygotowało Centrum 3.0, które oferuje starszej części gliwickiej społeczności Strefę Seniora przy ul. Studziennej 6. Mieszkańcy Gliwic, którzy przekroczyli granicę wiekową 60 lat, znajdą tam teatr i zespół muzyczny seniorów, pomysł na wolontariat, warsztaty i szkolenia z różnych aktywności, informacje o klubach seniora działających w naszym mieście, porady dotyczące nowinek technologicznych, informacje o działalności Rady Seniorów Miasta Gliwice, a także nowych znajomych. Lokalni liderzy, prowadzący kluby seniora, mogą liczyć na wsparcie organizacyjne i merytoryczne pracowników Strefy Seniora w każdej dziedzinie swojej społecznej pracy, w której będą potrzebowali pomocy.
Szczególnym powodzeniem cieszą się zajęcia rozwojowe, takie jak kurs obsługi komputera, nauka języka włoskiego czy warsztaty ceramiczne, oraz cykl poświęcony muzyce pod nazwą „Opera nie gryzie”. W planach na najbliższe miesiące mamy kolejną edycję kursu językowego oraz spotkania dotyczące literatury. Strefa Seniora wysyła także regularnie newsletter, dzięki któremu nic z bogatej oferty nie umknie uwadze zainteresowanych – mówi Marta Kryś, dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych.
Więcej informacji na temat Strefy Seniora można uzyskać pod nr. tel. 32/775-20-53 lub pisząc na adres: seniorzy@gods.gliwice.pl bądź osobiście (ul. Studzienna 6 od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 18.00).

Kultura z dostawą do domu
Również w Miejskiej Bibliotece Publicznej seniorzy z Gliwic znajdą szereg atrakcji. Oferta kulturalna jest bardzo bogata, zaplanowano liczne spotkania autorskie i wystawy w wielu punktach miasta, spotkania Klubu Brydżystów w Filii nr 5 przy ul. Perkoza 12 oraz cykliczne spotkania, warsztaty dla starszych mieszkańców dzielnicy Szobiszowice w Filii nr 20.
Na półkach bibliotecznych dostępnych jest ponad 15 500 audiobooków i blisko 200 książek z dużą czcionką, czasopisma o różnorodnej tematyce i filmy. Osoby starsze, chore, niepełnosprawne lub mające problemy z poruszaniem się mogą korzystać z bezpłatnej usługi „Książka na telefon” – mówi Izabela Kochańczyk, zastępca dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach.
Aby umówić się na dostawę książek, audiobooków, filmów czy gier planszowych pod drzwi własnego domu, wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 32/231-54-05. Dostawy są realizowane we wtorki i w piątki w godz. od 8.00 do 14.00. Wystarczy zgłosić w bibliotece, telefonicznie lub przez osoby trzecie, potrzebę dostarczenia książek. Wszystkie placówki MBP wyposażone są ponadto w stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu. Bibliotekarze pomagają osobom starszym w obsłudze komputera i Internetu oraz korzystaniu z bibliotecznego katalogu elektronicznego.

Pełnomocnik dla seniorów
Warto pamiętać, że od ubiegłego roku w Gliwicach działa Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów – Beata Jeżyk, pracownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Gliwicach. Dyżury telefoniczne dla mieszkańców pełnomocnik pełni pod nr. tel.: 602-456-035 (we wtorki i środy w godz. 9.00–12.00 oraz w czwartki od godz. 12.00 do 15.00). Osobiście z Beatą Jeżyk można się spotkać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach (pok. 208). (mf)

 

seniorzy na spacerze
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, w ramach projektu "Aktywnie dla Gliwic", organizuje szereg zajęć dla seniorów, m.in. warsztaty relaksacji, warsztaty artystyczne, pikniki sąsiedzkie oraz zajęcia sportowe - nordic walking czy tzw. "dzielnicowy rozruch". Fot. B. Pieniążkowska-Woldeyes
seniorzy przed kościołem
Wycieczka autokarowa szlakiem drewnianych kościołów. Zadanie zrealizowane w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Fot. materiały Centrum 3.0
baner
baner2
seniorzy na spacerze
seniorzy przed kościołem
baner
baner2

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking