Samorządowcy protestują #wObronieMieszkańców

Added: 13.10.2021 / Section:
spotkanie samorządowców fot. UM Gliwice

Kilkuset samorządowców z całej Polski spotkało się dziś w Warszawie, by zaprotestować przeciwko dalszemu ograniczaniu kompetencji samorządów, między innymi w obszarze zdrowia, edukacji i finansów. W proteście wzięli udział m.in. prezydent Gliwic Adam Neumann oraz zastępcy prezydenta: Ewa Weber i Mariusz Śpiewok.

Samorządowcy zgromadzili się dziś w Teatrze Muzycznym Roma, by rozmawiać o dorobku i przyszłości społeczności lokalnych i regionalnych.  -  Samorząd wymaga zmian. Ale w tych warunkach tego nie zrobimy. Potrzebne jest wspólne działanie - mówił senator Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich i były wieloletni prezydent Gliwic. Temat wartości i przywództwa w społecznościach lokalnych poruszył w swoim wystąpieniu prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z kolei Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, prezes Stowarzyszenia „Tak! Samorządy dla Polski”, mówił o wyzwaniach stojących przed samorządem.

Zgromadzeni samorządowcy przyjęli apel  „W obronie społeczności lokalnych i regionalnych” i udali się do Sejmu, aby przekazać go Marszałek i Wicemarszałkom Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

"Lista odebranych uprawnień stale się wydłuża. Obserwujemy wyraźne zmniejszanie kompetencji samorządów – między innymi w obszarze zdrowia, edukacji i finansów. Prawo oświatowe, które wzmacnia rolę niepoddanego społecznej kontroli urzędnika – kuratora oświaty, niszczy niezależność, samodzielność i twórcze myślenie samorządów, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów.

Coraz bardziej dotkliwe są także zmiany prawne, powodujące znaczne uszczuplenia dochodów własnych gmin, powiatów i województw, w skali, która pozbawia je możliwości prowadzenia polityki rozwoju, a dla wielu oznacza zagrożenie utraty płynności finansowej. Ubytki w  udziałach w PIT, będące efektem zmian prawnych z lat 2019-2020 oraz propozycje projektowane obecnie w ramach tzw. „Polskiego Ładu”  nie rekompensują strat finansowych, jakie poniosą gminy, powiaty i województwa, a dochody własne samorządów będą zastępowane  transferami z budżetu państwa. Prowadzi to do uzależnienia finansowego jednostek samorządu terytorialnego od administracji  rządowej.

Na skutek wprowadzanych zmian społeczności lokalne utracą możliwość realizacji zadań w oczekiwanej przez Polaków skali, zwłaszcza, że nikt nie zmniejszył zakresu spraw, jakie zostały ustawami przekazane gminom, powiatom i województwom. Będzie mniej nowych dróg i obiektów służących mieszkańcom, a utrzymanie jakości usług komunalnych będzie wymagało wzrostu cen.

Dlatego w imieniu mieszkańców naszych gmin postulujemy i domagamy się zwiększenia udziału samorządów w podatku PIT, adekwatnego do utraconych wpływów wynikających z ustaw wprowadzonych w tzw. „Polskim Ładzie” oraz stworzenia Funduszu Rozwoju  Polskiej Wsi jako mechanizmu wyrównującego rozwój obszarów wiejskich i wiejsko-miejskich - czytamy w apelu, z którego pełną treścią można zapoznać się na stronie Związku Miast Polskich.

prezydent Adam Neumann i zastępczyni prezydenta Ewa Weber na manifestacji
fot. UM Gliwice
zgromadzenie samorządowców
fot. UM Gliwice
prezydent Adam Neumann i zastępczyni prezydenta Ewa Weber na manifestacji
zgromadzenie samorządowców

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking