Rudolf Widziszowski zakończył pracę w PEC – Gliwice

Added: 07.10.2021 / Section:
Rudolf Widziszowski za biurkiem fot. z arch. PEC – Gliwice

Rudolf Widziszowski, wieloletni prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice, 30 września zakończył trwającą 37 lat pracę w PEC-u. W rozwój firmy i jej dostosowanie do standardów XXI wieku włożył swoją wiedzę, doświadczenie i ogromne zaangażowanie.

Rudolf Widziszowski kierował gliwicką ciepłownią od 1 października 1993 roku. Przejął wówczas nadzór nad zapoczątkowaną 3 lata wcześniej, szeroko zakrojoną modernizacją źródła ciepła oraz rozbudową sieci ciepłowniczych. Działania te pozwoliły na systematyczne przyłączanie obiektów ogrzewanych do tej pory piecami bądź ciepłem z kotłowni węglowych. Warto podkreślić, że likwidacja tych ostatnich była szczególnie ważna – ograniczyła niską emisję w Gliwicach oraz doprowadziła do poprawy stanu środowiska i jakości życia mieszkańców.

Począwszy od 1995 roku, kierowany przez R. Widziszowskiego PEC – Gliwice wybudował m.in. sieci ciepłownicze zaopatrujące w miejskie ciepło rejon Trynku, gliwicką starówkę, ulice Górnych Walów, Ziemowita, Zygmunta Starego, Chopina i Kościuszki. Do miejskiego systemu ciepłowniczego włączono budynki w obrębie ulic Andersa i Sowińskiego, część dzielnicy Zatorze, ulice Dunikowskiego i Kozielską (do ronda) oraz Bojkowską (Nowe Gliwice) W 2004 roku przyłączono do sieci ciepłowniczej obiekty dydaktyczne Politechniki Śląskiej dotychczas ogrzewane z kotłowni Politechniki. Obecnie wciąż unowocześniany miejski system ciepłowniczy obejmuje swoim zasięgiem niemal całe Gliwice, a produkcją ciepła zawiaduje wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza wspomagana przez wdrożoną sztuczną inteligencję. Dzięki temu można sprawnie dostarczać ciepło odbiorcom, ograniczyć straty przesyłowe, a w konsekwencji ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Kolejny krok to zaawansowany system umożliwiający bieżącą kontrolę pracy urządzeń – PEC – Gliwice systematycznie rozbudowuje infrastrukturę cyfrową.

Dzięki sprawnemu zarządzaniu, otwarciu na innowacje i szeroko zakrojonym przedsięwzięciom gliwicka ciepłownia jest dziś jednym z wiodących przedsiębiorstw na Śląsku spełniających restrykcyjne wymogi środowiskowe.

Wieloletnie działania na rzecz zaopatrzenia mieszkańców w ciepło i poprawy jakości powietrza w mieście honorują liczne nagrody, wyróżnienia i certyfikaty przyznawane przedsiębiorstwu i jego dotychczasowemu prezesowi („Laur Ciepłownictwa”, „Przedsiębiorstwo Fair Play”, „Firma Bliska Środowisku”, Złota Odznaka Honorowa za zasługi dla Województwa Śląskiego, „Solidna Firma”, „Orzeł Polskiej Przedsiębiorczości”, Świadectwo Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości). W tym roku w Międzyzdrojach kapituła Laurów odznaczyła Rudolfa Widziszowskiego Laurem „Zasłużony dla ciepłownictwa”.

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking