Studenci wrócili! Gaudeamus na Politechnice Śląskiej

Added: 04.10.2021 / Section:
immatrykulacja studentów I roku przez rektora Politechniki Śląskiej fot. M. Buksa / UM Gliwice

Gliwicka Alma Mater po raz 77. zainaugurowała nowy rok akademicki. Piątkowa uroczystość połączona była z nadaniem tytułu Doktora Honoris Causa prof. Jurijowi Bobalo, rektorowi Politechniki Lwowskiej. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele społeczności akademickiej i studenckiej, a także reprezentacje zaprzyjaźnionych uczelni, placówek edukacyjnych i kulturalnych, przedsiębiorstw, władz samorządowych i kościelnych oraz służb mundurowych. Jednym z gości zabierających głos podczas inauguracji był prezydent Gliwic Adam Neumann.

W przemówieniu inauguracyjnym rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk nawiązał m.in. do wejścia w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w której ocena jakości działalności naukowej oparta będzie na nowych zasadach. Nie zabrakło też odniesień do rzeczywistości pandemicznej. – Rozpoczynający się rok akademicki będzie dla wszystkich polskich uczelni, w tym również dla Politechniki Śląskiej, bardzo trudny. W dalszym ciągu trwa pandemia Covid-19. Mamy doświadczenie w zwalczaniu jej skutków, jednak nie mamy pewności, jak będzie się rozwijała po powrocie całej kilkunastotysięcznej społeczności akademickiej w mury uczelni. Apeluję o rozsadek i odpowiedzialność w naszych działaniach. Bez wątpienia czeka nas wiele wyzwań i ciężkiej pracy – mówił prof. Mężyk.

Po przemówieniu inauguracyjnym rektor Politechniki Śląskiej uroczyście otworzył nowy rok akademicki, a prorektor ds. studenckich i kształcenia, prof. Wojciech Szkliniarz, rozpoczął immatrykulację reprezentantów studentów I roku. W grupie ślubujących znaleźli się wybrani najlepsi kandydaci w procesie rekrutacji – wśród nich dwoje studentów zagranicznych z Etiopii i Tanzanii. Wręczono także medale Omnium Studiosorum Optimo, czyli najlepszemu wśród studentów.  W tym roku medal ten otrzymało pięcioro absolwentów Politechniki Śląskiej.

Po powitaniu społeczności studenckiej przez przewodniczącego samorządu studenckiego Dawida Mordarskiego przyszedł czas na clou piątkowej inauguracji – uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa prof. Jurijowi Bobalo, rektorowi Politechniki Lwowskiej. Profesor otrzymał ten zaszczytny tytuł m.in. za inicjowanie nowoczesnych rozwiązań dotyczących polityki jakości w szkolnictwie wyższym, integrację środowiska naukowego Polski i Ukrainy, a także zaangażowanie w rozwój współpracy naukowej i dydaktycznej oraz podejmowanie działania na rzecz rozpoznawalności międzynarodowej Politechniki Śląskiej.

Laudację wygłosił prorektor ds. nauki i rozwoju prof. Marek Pawełczyk. – Czerpiąc ze średniowiecznej tradycji czołowych europejskich uniwersytetów, pragniemy po raz 52. w naszej 77-letniej historii uhonorować osobę szczególnie zasłużoną w rozwoju nauki i społeczeństwa, której dorobek niesie szczególną wartość dla naszej uczelni. Nie bez powodu nawiązuję w tym miejscu do historii, gdyż właśnie ona łączy Politechnikę Lwowską z Politechniką Śląską. Ciągle z dumą odwołujemy się do nazwisk pierwszych profesorów, którzy przybyli ze Lwowa, aby zbudować na Śląsku silny ośrodek akademicki – mówił prof. Pawełczyk.

Po nałożeniu szarfy doktorskiej i wręczeniu dyplomu przez rektora Politechniki Śląskiej, prof. Jurij Bobalo wygłosił wykład inauguracyjny. Zaprezentował zgromadzonym system szkolnictwa wyższego Ukrainy oraz swoją uczelnię. – Chciałem podziękować za tak wysoką ocenę mojej działalności i za nadanie mi zaszczytnego tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Śląskiej. Jestem też wdzięczny moim kolegom z Polski za możliwość przemawiania w moim ojczystym języku ukraińskim. Dzisiejsze spotkanie potwierdza, że nasza współpraca jest coraz bardziej skuteczna i owocna – podkreślił prof. Jurij Bobalo.

Podczas uroczystości głos zabrali także prezydenci akademickich miast: Gliwic, Katowic i Zabrza. – Oddziaływanie Politechniki Śląskiej jest wielkie i znaczące, jeśli chodzi o rozwój Gliwic i budowanie perspektyw na przyszłość całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Dzisiejszy dzień jest szczególny, ponieważ gościmy prof. Jurija Bobalo. Pana obecność jest impulsem, aby wspominać to, co działo się w Gliwicach 76 lat temu, kiedy profesorowie lwowscy tworzyli tutaj Politechnikę Śląską – zaakcentował w swoim przemówieniu prezydent Gliwic Adam Neumann.

 

Na zdjęciu od lewej: prof. Jurij Bobalo – rektor Politechniki Lwowskiej i Doktor Honoris Causa Politechniki Śląskiej, prof. Mare
Na zdjęciu od lewej: prof. Jurij Bobalo – rektor Politechniki Lwowskiej i Doktor Honoris Causa Politechniki Śląskiej, prof. Marek Pawełczyk – prorektor Politechniki Śląskiej ds. nauki i rozwoju oraz prezydent Gliwic Adam Neumann. Fot. M. Buksa / UM Gliwice

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking