Jak się mają miejskie spółki? Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.

Added: 02.09.2021 / Section:
Nowe Gliwice z lotu ptaka W Nowych Gliwicach GAPR utworzył Centrum Edukacji i Biznesu. Znajdują się tam również tereny zabudowane, zarządzane przez GAPR. Fot. Mosquidron/UM Gliwice

Prezentujemy kolejną część cyklu poświęconego spółkom miejskim – tym razem Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej działa od 1998 r. Jest spółką, w której Miasto Gliwice ma 83,56% udziałów. GAPR to prężnie działająca instytucja otoczenia biznesu, stanowiąca platformę dialogu i współpracy pomiędzy śląskimi przedsiębiorcami a organami władzy państwowej i samorządowej. GAPR współpracuje z naukowcami, dlatego jest partnerem w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych i technologicznych. Ponadto spółka efektywnie wykorzystuje fundusze unijne i realizuje projekty poprawiające konkurencyjność regionu. Jest też koordynatorem Klastra MedSilesia – Śląska Sieć Wyrobów Medycznych. W klastrze obecnie zrzeszonych jest110 podmiotów.
Działalność spółki ma istotne znaczenie dla miasta – wspiera gospodarczy rozwój Gliwic, rewitalizuje poindustrialne tereny na potrzeby przemysłu kreatywnego, zarządza też znaczącymi terenami inwestycyjnymi miasta, sukcesywnie powiększając obszar terenów przeznaczonych do sprzedaży. GAPR jako właściciel zarządza też najbardziej strategicznymi obiektami w mieście, m.in. lotniskiem, stadionem przy ul. Okrzei, Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” czy Areną Gliwice, która weszła w zarząd spółki aportem we wrześniu 2020 r., podwyższając kapitał spółki o 382 606 000 zł. Spółka jest także właścicielem zabudowanej nieruchomości przy ul. Wincentego Pola 16, na terenie której znajduje się jej siedziba. Ponadto posiada tereny zabudowane na obszarze „Nowych Gliwic”, Dawnej Fabryki Drutu, miasta Rybnik oraz parków przemysłowych w Bytomiu i Żorach. Ogółem wartość majątku spółki na koniec 2020 r. wynosiła 31 821 615,22 zł, a kapitału zakładowego – 276,4 mln zł. W 2020 r. spółka sprzedała 6 działek.
W 2020 r. GAPR zmodernizował lotnisko i jako inwestor zastępczy realizował inwestycję pn. Gliwickie Centrum Edukacji Lotniczej. Wspierał też rozwój gospodarczy poprzez zarządzanie Ośrodkami Biznesu w Gliwicach i Rybniku oraz Centrum Edukacji i Biznesu w „Nowych Gliwicach”, prowadził działania wspierające dalszy rozwój kompleksu „Nowe Gliwice”, zarządzał parkami przemysłowymi na terenie Żor, Bytomia i Jaworzna, sprzedawał działki, wspierał rozwój sektora małej i średniej przedsiębiorczości w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości, świadczył usługi w zakresie szkoleń i doradztwa, prowadził też fundusz pożyczkowy wspierający rozwój mikro i małych przedsiębiorstw, a także realizował kilkanaście projektów unijnych. Również w 2020 r. w siedzibie GAPR przeprowadzono termomodernizację budynku oraz modernizację parkingu. Zmodernizowano też płytę boiska i opaski ze sztucznej trawy Stadionu Miejskiego. W tym samym czasie trwały prace związane z uzbrojeniem terenów po byłej koksowni pod przyszłe inwestycje.
Więcej informacji na temat GAPR można znaleźć na stronie internetowej www.gapr.pl. (mf)

 

lotnisko z lotu ptaka. Ujęcie nocą
W 2020 r. GAPR wyremontował lotnisko, które staje się wizytówką gospodarczego rozwoju miasta. Fot. R. Neumann/UM Gliwice
grafika
lotnisko z lotu ptaka. Ujęcie nocą
grafika

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking