Co dalej z MDK-iem?

Added: 30.08.2021 / Section:
fasada Młodzieżowego Domu Kultury Oferta Młodzieżowego Domu Kultury realizowana jest nie tylko w budynku przy ul. Barlickiego, ale także w innych placówkach w różnych dzielnicach Gliwic. Fot. UM w Gliwicach

Śląski Kurator Oświaty negatywnie zaopiniował zamiar likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach, którego oferta miała być w całości realizowana w nowej miejskiej placówce – Centrum Kultury Victoria. Prezydent Gliwic złożył zażalenie do Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

Centrum Kultury Victoria będzie działać od 1 grudnia. Założenia są ambitne. Powstanie duża samorządowa instytucja, jakiej w mieście jeszcze nie było, zajmująca się m.in. organizacją koncertów, festiwali i wystaw, szeroką edukacją kulturalną i artystyczną, współpracą z twórcami. Powinna kompleksowo koordynować różnorodne działania, które w tej chwili są rozproszone i realizowane przez wiele placówek. Dodatkowo ma się zająć jak najlepszym wykorzystaniem miejskich obiektów służących kulturze, w tym długo oczekiwanym odrestaurowaniem ruin dawnego Teatru Victoria przy Alei Przyjaźni. Aktualnie trwa procedura konkursowa, w wyniku której wyłoniony ma zostać dyrektor nowej instytucji.

Jednym z podstawowych filarów działalności Centrum Kultury Victoria będzie edukacja kulturalna i artystyczna

Centrum Kultury Victoria ma zapewniać możliwości ciekawego spędzania wolnego czasu m.in. podczas różnorodnych zajęć i warsztatów adresowanych do różnych grup wiekowych. W związku z tym nowa instytucja ma przejąć zadania realizowane obecnie przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach, związane z ofertą skierowaną do dzieci i młodzieży szkolnej.

Wszyscy uczestnicy zajęć będą mieć możliwość ich kontynuowania na dotychczasowych zasadach, w dotychczasowych lokalizacjach. Oferta nie zostanie zmniejszona, jej wysoka jakość zostanie utrzymana. Będzie ponadto możliwość jej uzupełniania, poszerzania o dodatkowe wydarzenia czy starania się o granty finansowe – przypomina Mariusz Kucharz, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego.

Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach jest placówką edukacyjną i nie ma możliwości prawnych przekształcenia jej w placówkę kulturalną. Aby dotychczasowa oferta zajęć mogła być koordynowana i organizowana przez Centrum Kultury Victoria, konieczna jest formalna likwidacja MDK-u. Miejscy radni podjęli w maju uchwałę intencyjną w tej sprawie, ale została ona w sierpniu negatywnie zaopiniowana przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe, aby wola Rady Miasta Gliwice mogła zostać zrealizowana, konieczne jest uzyskanie pozytywnej opinii Kuratora Oświaty – wyjaśnia Mariusz Kucharz. Podkreśla, że miasto spełniło warunki formalne związane z planowaną likwidacją placówki, zadbało o zapewnienie niezmiennej atrakcyjności zajęć i wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.  

Co teraz? Na postanowienia administracyjne w tego typu sprawach, miastu przysługuje możliwość złożenia zażalenia do Ministra Edukacji i Nauki. Z takiej możliwości Gliwice skorzystały, bo nie zgadzają się z uwagami kuratora. Prezydent wystąpił o zmianę postanowienia i pozytywne zaopiniowanie zamiaru likwidacji MDK-u. Zakwestionował również przedstawioną w uzasadnieniu do postanowienia błędną interpretację przepisów ustawy prawo oświatowe, zarzucił naruszenie przez kuratora postępowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie prowadzenia sprawy.

Utrzymanie negatywnego stanowiska oznaczałoby pewne utrudnienia organizacyjne i pozostawienie – poza dużą instytucją kultury koordynującą m.in. szerokie działania edukacyjne – małej placówki z oddzielną dyrekcją i całą niezbędną strukturą administracyjną. Natomiast pozytywne rozpatrzenie gliwickiego zażalenia pozwoli na lepsze koordynowanie działań w sferze edukacyjno-kulturalnej i tworzenie atrakcyjniejszej oferty dla mieszkańców – mówi naczelnik Wydziału Edukacji.

Aktualnie zażalenie wraz z dokumentacją sprawy znajduje się w ministerstwie, a władze miasta czekają na jego rozpatrzenie. Gliwiczan uspokajamy: utrudnienia proceduralne nie wpłyną na dostępność oferty Młodzieżowego Domu Kultury ani na ciągłość zajęć, a Centrum Kultury Victoria powstanie w zakładanym terminie.

 

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking