Dowiedz się więcej o „Czystym Powietrzu"! Weź udział w otwartym spotkaniu online

Added: 11.08.2021 / Section:
logotyp ciepło

Miasto Gliwice zachęca do udziału w spotkaniu informacyjnym na platformie komunikacyjnej Teams, poświęconym szczegółom rządowego programu „Czyste Powietrze”. Z pomocą fachowca będzie można sprawdzić, czy kwalifikujemy się do udziału w programie oraz zapoznać się z zasadami uzyskania dofinansowania.

Spotkanie online odbędzie się w środę 11 sierpnia. Poprowadzi je Olga Czyż z Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Początek – godz. 16.00. Jak dołączyć? Wystarczy uruchomić przeglądarkę internetową na komputerze i kliknąć w link aktywacyjny dostępny pod adresem: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWYwODU0N2YtYWMwNi00OGQwLThlMmUtOWIyM2FlMjQ5NmJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227869294d-5419-4734-b5d0-87cbaa41437e%22%2c%22Oid%22%3a%2225b7f122-fd7a-4ccb-a25d-3218767486ba%22%7d.

Dodatkowe informacje w sprawie spotkania można uzyskać pod nr. tel. 32/238-54-45, 32/239-12-78.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking