Jak się mają miejskie spółki? Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

Added: 28.07.2021 / Section:
Wizualizacja nowego obiektu PZO Wizualizacja nowego obiektu PZO. Wiz. Studio BB Architekci

Spółki miejskie zajmują ważne miejsce w procesie realizacji zadań publicznych nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego. Zakres działalności utworzonych przez miasto spółek jest szeroki. Łączy je jednak wspólny mianownik – ich nadrzędnym celem jest sprawne i nieprzerwane realizowanie zadań służących zaspokajaniu potrzeb gliwiczan. Łączna wartość majątku Gliwic w 17 spółkach na koniec 2020 r. wyniosła blisko 1,3 mld zł.

Spółki miejskie to spółki prawa handlowego, założone przez gminę do realizacji zadań publicznych – ich działanie reguluje ustawa o gospodarce komunalnej. Zadania publiczne to natomiast zadania własne gminy, czyli takie, które polegają na zaspokajaniu potrzeb wspólnoty.
Gliwice mają udziały w 17 takich spółkach, w przypadku 13 z tych przedsiębiorstw są to udziały większościowe:

Większościowe udziały w spółkach:*
PZO Sp. z o.o. (100%)
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (100%)
ŚSM Sp. z o.o. (100%)
PRUIM SA (100%)
ZBM I TBS (100%)
ZBM II TBS (100%)
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. (99,97%)
GAPR Sp. z o.o. (83,56%)
PWiK Sp. z o.o. (87,47%)
PKM Sp. z o.o. (89,26%)
Śląskie Centrum Logistyki SA (77,78%)
Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. (68,36%)
Gliwicki Klub Sportowy Piast SA (66,68%)

Mniejszościowe udziały w spółkach: *
Remondis Sp. z o.o. (20,04%)
KSSE SA (9,97%)
Tramwaje Śląskie SA (2,92%)
Walcownia Metali Nieżelaznych SA (1,44%)

*Wg stanu na dzień 31. 12. 2020 r.

Rozpoczynamy cykl publikacji, w których pokażemy rzeczywistą rolę spółek w życiu Gliwic, przybliżymy ich działalność oraz przedstawimy wyniki finansowe za 2020 r. Termin przedstawienia wyników nie jest przypadkowy – właśnie zakończyły się zgromadzenia wspólników zatwierdzające sprawozdania finansowe za 2020 r.

W pierwszej części cyklu:
Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
PZO zajmuje się eksploatacją i prowadzeniem miejskiej instalacji przetwarzania odpadów, a także przetwarzaniem i produkcją energii elektrycznej i cieplnej.
Spółka prowadzi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i oferuje usługę „Drugie Życie Rzeczy”, której celem jest ponowne wykorzystanie przedmiotów codziennego użytku, zgodnie z ideą „zero waste”. Do PZO mieszkańcy mogą bezpłatnie przekazywać rzeczy niechciane, niepotrzebne ale ciągle nadające się do użytku. Odbierać je – również bezpłatnie – mogą inni gliwiczanie, którzy z różnych względów potrzebują wsparcia.
PZO prowadzi też aktywizację społeczną i podejmuje działania związane z szeroko pojętą edukacją ekologiczną. Postać firmowego śMietka, przyjaznego robota zaprogramowanego do stałego dbania o porządek w mieście, wyśmienicie wypełnia tę misję przedsiębiorstwa.
W 2021 r. ruszyły prace przy budowie Centrum Edukacji Ekologicznej z budynkiem usługowo-socjalno-biurowym Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów Spółka z o. o. w Gliwicach, które będzie przylegało do dawnej zrekultywowanej kwatery. Gotowe są już fundamenty, trwają prace przygotowujące do stawiania ścian obiektu. PZO przeprowadziło w ubiegłym roku rekultywację kwater odpadów I, II i IV na instalacji przetwarzania odpadów. Każdą kwaterę zabezpieczono okrywając powierzchnię warstwami inertnymi. Są to zabiegi minimalizujące zagrożenia dla składowisk, polegają głównie na uszczelnieniu złoża odpadów oraz stworzeniu rekonstrukcji warstwy roślinotwórczej wraz z pokrywą roślinną. Zabezpiecza to również przed migracją biogazu z kwater do atmosfery.
Miasto Gliwice posiada w PZO 100% udziałów. W ubiegłym roku spółka osiągnęła wynik finansowy w wysokości ponad 9 mln zł.
Więcej informacji na temat PZO można znaleźć na stronie internetowej www.pzogliwice.pl. (mf)

 

wysypisko śmieci
Fot. Z. Daniec/UM Gliwice
grafika
wysypisko śmieci
grafika

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking