Zabytkom na ratunek

Added: 15.07.2021 / Section:
katedra pw. św. Piotra i Pawła fot. Mosquidron

W Gliwicach od 14 lat są udzielane dotacje na ratowanie obiektów wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków województwa, co pozwala zachować dla następnych pokoleń m.in. cenne przykłady architektury sakralnej. Na ten cel z miejskiego budżetu przeznaczono łącznie blisko 4,5 mln zł. W tym roku nasze miasto zamierza przeznaczyć kolejne 255,5 tys. zł na dofinansowanie koniecznych remontów w dwóch gliwickich świątyniach. O przyznaniu dotacji zadecydują na lipcowej sesji gliwiccy radni.

Tegoroczne środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie ostatniego etapu prac remontowo-konserwatorskich prowadzonych na elewacjach kościoła katedralnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła oraz II etapu kompleksowego remontu dachu kościoła pw. Wniebowzięcia NMP przy ul. Kozielskiej 29. Obydwie parafie na konieczne modernizacje otrzymają odpowiednio 150 tys. zł (Katedra) oraz – po ostatecznej weryfikacji kosztorysu prac – 105,5 tys. zł (drewniany kościółek przy ul. Kozielskiej).

W kościele katedralnym, słynącym z najlepszych na Górnym Śląsku organów firmy Rieger-Mocker oraz licznych recitali organowych i koncertów, od dekady prowadzona jest etapami kompleksowa renowacja zabytkowych neogotyckich elewacji. Miasto, wspierając corocznie parafię, przekazało już na ten cel ponad milion zł.

W tym roku prace remontowo-konserwatorskie mają się zakończyć. Do wykonania pozostała pełna konserwacja sześciu ścian pomiędzy przyporami nawy bocznej, dwóch ścian pomiędzy przyporami wokół transeptu, ośmiu ścian nawy środkowej ponad dachem nawy bocznej oraz dwóch łęków. Naprawiany będzie m.in. mur konstrukcyjny i lico ceglane, z uzupełnieniem ubytków, czyszczeniem i wykonaniem nowego spoinowania.

Warto dodać, że wcześniej – w latach 2007–2009 – Katedra otrzymała również dotację z budżetu miasta (prawie 233 tys. zł) na remont zabytkowych organów.

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP stanowi z kolei unikalny przykład drewnianej architektury sakralnej na terenie naszego miasta – nie tylko ze względu na konstrukcję, formę architektoniczną i wystrój wnętrza, ale również z powodu swej historii.

Wybudowany w Zębowicach koło Olesna w 1493 roku, przebudowywany w XVII i XVIII wieku, 96 lat temu został przeniesiony do Gliwic na teren cmentarza Centralnego, a ponad dwie dekady temu (po gruntownej konserwacji poszczególnych elementów) na obecne miejsce – dawny cmentarz Starokozielski.

W 2011 roku ze środków miejskiego budżetu (blisko 60 tys. zł) w drewnianym kościółku wykonano instalację wykrywania i sygnalizacji pożaru. W minionym roku – dzięki wsparciu w wysokości 150 tys. zł – udało się zrealizować I etap kompleksowego remontu dachu. Prace były konieczne, bo wymieniony przed 20 laty cięty drewniany gont okazał się słabej jakości – pomimo czyszczenia i impregnacji coraz bardziej niszczał i przeciekał. Śladem ubiegłorocznych robót, w tym roku świątynię czeka wymiana pokrycia dachowego wieży i sygnaturki. Przewidziano również konserwację zdobiących je krzyży oraz elementów metalowych.

kościół pw. Wniebowzięcia NMP
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP. Fot. G. Kogut

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking