Opieka wytchnieniowa

Added: 02.07.2021 / Section:
kobieta pcha po plaży wózek iwalidzki z siedzącym mężczyzną

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach rozpoczyna nabór do bezpłatnego programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”. Celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez czasową pieczę zastępczą nad chorym, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację opiekunowi oraz pomoc psychologiczną lub terapeutyczną.

Opieka wytchnieniowa może być realizowana na trzy sposoby:

  • w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w ramach pobytu dziennego przez maksymalnie 240 godzin rocznie;
  • w ramach pobytu całodobowego w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisaną do rejestru właściwego wojewody przez maksymalnie 14 dni rocznie;
  • poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) jak i wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Przystępujący może samodzielnie wybrać osobę, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Wnioski przyjmowane są za pośrednictwem platformy e-PUAP oraz w siedzibie OPS przy ul. Górnych Wałów 9. Dodatkowe informacje dostępne są w internecie: opsgliwice.pl/opieka-wytchnieniowa-edycja-2020, za pośrednictwem poczty e-mail: ds@ops.gliwice.eu i pod numerem telefonu 32 335 96 32.

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking