Rejestr źródeł ciepła bardzo potrzebny

Added: 29.06.2021 / Section:
posiedzenie w Arenie Gliwice fot. G. Kogut/UM Gliwice

Decyzją rządu od 1 lipca wszystkie gminy mają wdrażać Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków. Ten rejestr występujących w mieście systemów ogrzewania budynków dostarczy władzom Gliwic niezbędną wiedzę, gdzie kierować oferty i pomoc w działaniach mobilizujących prywatnych właścicieli nieruchomości do koniecznych wymian nieekologicznego ogrzewania. To ważne zwłaszcza w przypadku przestarzałych węglowych „kopciuchów”, których wiele jest jeszcze w gliwickich domach, tymczasem mieszkańcy muszą się ich pozbyć do końca tego roku.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to krajowy system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Celem jego stworzenia jest poprawa jakości powietrza i likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie narzędziem wspierającym wymianę nieekologicznych kotłów grzewczych, z których najstarsze – zgodnie ze śląską uchwałą antysmogową – muszą zniknąć z domostw do 31 grudnia 2021 roku. Będzie także miejscem, gdzie dostępne będą informacje na temat programów finansowania wymiany pieców. Odpowiedzialnym za bazę jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB).

Popieram zamiar ustawodawcy, aby stworzyć Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków. Wiedza o tym, jakie systemy grzewcze funkcjonują w nieruchomościach budynkowych jest niezbędna, aby konsekwentnie prowadzić działania zmierzające do poprawy jakości powietrza nad Gliwicami, skutecznie docierać do mieszkańców z ofertą finansowej pomocy, zachęcać ich do wymiany starych, nieekologicznych palenisk węglowych na nowocześniejsze i dyscyplinować tych, którzy nie zamierzają dostosować swoich budynków do obowiązującego prawa – podkreśla prezydent Gliwic Adam Neumann.

Baza CEEB ma mieć charakter powszechnego, obowiązkowego rejestru, więc powinna być w pełni finansowana i wdrażana na koszt państwa.

Samorządy, świadome zalet Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, są gotowe współpracować i uczestniczyć w jej stworzeniu, a później administrowaniu nią. Już dawno wyraziły taką gotowość wobec strony rządowej. Niestety wyznaczony przez rząd Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zabrał się do pracy bardzo opieszale i mało profesjonalnie. Nie otrzymaliśmy ani wystarczającego wsparcia merytorycznego, ani deklarowanych przez GUNB urządzeń mobilnych, ani środków finansowych na prowadzenie zasilania bazy deklaracjami. Uważamy, że podobnie jak w Programie „Czyste Powietrze”, powinny zostać uruchomione specjalne infolinie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego wprowadzających dane do CEEB. Należałoby także zmienić adres strony internetowej dedykowanej mieszkańcom. Posiada nieintuicyjny adres, niekojarzący się z niczym mieszkańcom i wprowadzający dodatkowy chaos informacyjny (https://zone.gunb.gov.pl/) – mówi Adam Neumann.

18 czerwca w Arenie Gliwice odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Podczas spotkania samorządowcy rozmawiali m.in. o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i uzgodnili treść pisma, które zostało skierowane do Jarosława Gowina, Wiceprezesa Rady Ministrów, a zarazem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Prezydent Gliwic ma nadzieję, że po wyeliminowaniu wszystkich problemów zgłoszonych wicepremierowi, baza będzie przyjazna dla indywidualnych użytkowników i pozwoli na jej bezpośrednie elektroniczne zasilenie przez każdego zarządzającego lokalem lub budynkiem w Gliwicach.

Na marginesie, wypada mi wyrazić ubolewanie, że do stworzenia bazy CEEB nie wykorzystano – w sposób naturalny – trwającego Narodowego Spisu Ludności, w ramach którego zadawane są pytania dotyczące nieruchomości zamieszkiwanych przez obywateli. Teraz mieszkańcy, którzy dopiero co wypełnili formularze spisu powszechnego, będą ponownie musieli składać deklaracje o systemach grzewczych w swoich mieszkaniach... – zwraca uwagę prezydent Gliwic.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking