Ranking finansowy samorządów. Gliwice na podium!

Added: 28.06.2021 / Section:
baner z hasłem Gliwice mocne w finansach

Gliwice na 3. miejscu w grupie miast na prawach powiatu w najświeższej edycji Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce! Zestawienie, którego wyniki ogłoszono podczas wydarzenia online, daje wyczerpujący obraz kondycji ekonomicznej polskich gmin w pełnym wyzwań 2020 roku, uwzględniając również dodatkowe wydatki na przeciwdziałanie i walkę z COVID-19.

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020 to opracowanie, które obejmuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Pracując nad nim, naukowcy z Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przebadali prawie 2 800 gmin, miast i powiatów. W tegorocznej, czwartej już edycji zastosowano tradycyjnie podział na gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu i powiaty ziemskie. Podobnie jak w latach ubiegłych, wykorzystano kryteria oceny bazujące na siedmiu najważniejszych wskaźnikach ekonomicznych (udział dochodów własnych w dochodach ogółem; relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem; udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem; obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń; relacja zobowiązań do dochodów ogółem; udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących).

Świetnym rezultatem mogą pochwalić się Gliwice, które w grupie 66 miast na prawach powiatu uplasowały się na 3. pozycji (za Poznaniem i Tychami), wyprzedzając Warszawę, Gdańsk, Katowice, Sopot, Świnoujście, Sosnowiec i Bielsko-Białą. 

Dzięki wypracowanej na przestrzeni wielu lat dobrej sytuacji ekonomicznej naszego miasta oraz odpowiedzialnemu i przemyślanemu planowaniu miejskich finansów, pandemia COVID-19, a także mniejsze wpływy z tytułu podatku dochodowego, czynszów czy dzierżaw nie zatrzymały procesów inwestycyjnych w Gliwicach. Wyszliśmy z założenia, że kontynuowanie rozpoczętych przedsięwzięć i rozpoczynanie nowych jest najlepsze, bo daje ludziom pracę, a miastu rozwój. Nie porzuciliśmy też tak ważnych dla mieszkańców i przyszłego funkcjonowania miasta inwestycji w oświacie czy kulturze. W rezultacie zamknęliśmy 2020 rok z całkiem niezłym bilansem, porównywalnym do poprzednich lat – podkreśla prezydent Gliwic Adam Neumann.  

Idea Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce wyrasta z dyskusji prowadzonych od lat na Europejskim Kongresie Samorządów oraz na Forum Ekonomicznym, którego integralną częścią jest Forum Regionów w całości poświęcone problematyce samorządowej. Jubileuszowa, XXX edycja Forum Ekonomicznego w Karpaczu odbędzie się w tym roku od 7 do 9 września, dając możliwość kontynuacji rozmów o stanie polskiej samorządności.

wykres ukazujący wyniki rankingu
Wyniki uzyskane przez 10 najwyżej ocenionych miast na prawach powiatu w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce 2020

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking