Gliwice. Loty z potencjałem

Added: 15.06.2021 / Section:
płyta gliwickiego lotniska fot. G. Kogut/UM Gliwice

Gliwickie lotnisko staje się wizytówką gospodarczego rozwoju miasta. Zmodernizowane w minionym roku od podstaw, może służyć całodobowej obsłudze menadżerów biznesu, małych lotów pasażerskich i ruchu cargo, a także lotów turystycznych, powietrznych taxi, sportów lotniczych i edukacji lotniczej w mieście i regionie.

Od ubiegłego roku płyta lotniska na gliwickim Trynku dysponuje nową, utwardzoną drogą startową o długości 920 m (którą w przyszłości będzie można wydłużyć nawet do 1,3 km), drogą kołowania i płytą postojową, a także niezbędną infrastrukturą okalającą: parkingami, drogami dojazdowymi i biegnącą dookoła lotniska ścieżką rowerową. Prace modernizacyjne zamknęły się w kwocie 27,9 mln zł. Obiekt po modernizacji ma status lotniska publicznego niepodlegającego certyfikacji, co pozwala na wykorzystywanie go m.in. dla lotów biznesowych, sportowych oraz małego ruchu cargo. To udane nawiązanie do ponad 100-letniej historii tego miejsca, postrzeganego w przeszłości jako główny port lotniczy Górnego Śląska.

Port lotniczy Gliwice

Lokalizacja gliwickiego lotniska to jego wyjątkowy atut. W Gliwicach działa bowiem Politechnika Śląska oraz wiele firm produkcyjnych, usługowych i IT o zasięgu krajowym, europejskim, a także światowym. Dla tego typu instytucji wygodny i szybki transport lotniczy w formule lotów dyspozycyjnych jest istotny, jeśli chodzi o zwiększanie aktywności gospodarczej, rozszerzanie współpracy ekonomicznej czy naukowo-technicznej. W mieście działa również jedna z najnowocześniejszych hal widowiskowo-sportowych w Polsce – Arena Gliwice – dysponująca szerokim zapleczem konferencyjnym. Obiekt niedawno stał się własnością Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju (GAPR), miejskiej spółki, która od ponad 4 lat jest właścicielem połowy terenu gliwickiego lotniska i zarządcą całości. To zarazem główny udziałowiec Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego – najnowocześniejszego w Europie ośrodka, zajmującego się wytwarzaniem i badaniem kompozytowych elementów konstrukcyjnych.

Nie do przecenienia dla przedsiębiorców i inwestorów stawiających właśnie na Gliwice jest bliskość gliwickiego lotniska względem węzła autostrad A1 i A4 oraz Drogowej Trasy Średnicowej, niewielka odległość do centrum miasta, a także bezpośrednie sąsiedztwo biznesowego kompleksu „Nowych Gliwic” i Gliwickiego Obszaru Gospodarczego. Tereny południowe lotniska to również bardzo atrakcyjna oferta inwestycyjna pod działalność gospodarczą, rozwój przemysłu lotniczego i nowoczesnych technologii. W Gliwicach i okolicach jest coraz więcej firm, które zajmują się np. wytwarzaniem wysoko wyspecjalizowanych dronów czy samolotów bezzałogowych.

Zmodernizowana infrastruktura gliwickiego lotniska jest wyjątkowym punktem na mapie Gliwic, wokół którego skupiają się firmy zaawansowanych technologii i branży lotniczej. Działania miasta podejmowane wspólnie z Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju, Politechniką Śląską oraz Aeroklubem Gliwickim zmierzają do utworzenia w tym miejscu lokalnego kompleksu lotniczego, na którego bazie działać będzie również park techniki, technologii i edukacji lotniczej – podkreśla prezydent Gliwic Adam Neumann.

Park Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej

Dzięki organizacyjnemu i kapitałowemu zaangażowaniu GAPR coraz bliższy realizacji jest pomysł ulokowania na gliwickim lotnisku wytwórni nowych polskich samolotów dyspozycyjnych typu AT, zakładający budowę hali produkcyjnej wraz zapleczem i parkiem maszynowym oraz uruchomienie produkcji samolotów AT-5 i AT-6. Nad wdrożeniem tego przedsięwzięcia w ramach projektu „Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej – etap 2” czuwać będzie spółka ATS. Inny przyszłościowy projekt związany z gliwickim lotniskiem zakłada opracowanie przez spółkę Avionic modelu nowego polskiego samolotu do zwalczania pożarów (AQUARIUS) i budowę hali produkcyjnej wraz zapleczem i parkiem maszynowym, przy czym jego realizacja zależy jeszcze od tego, czy projekt uzyska dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Na niwie praktycznej edukacji lotniczej funkcjonujący przy lotnisku Aeroklub Gliwicki ściśle współpracuje z Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej oraz gliwickim Zespołem Szkół Samochodowych kształcącym również techników mechaników lotniczych. W efekcie lotnisko stało się bazą Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego (ATO) z hangarem do przechowywania statków powietrznych, służących zintegrowanemu szkoleniu lotniczemu w zakresie licencji pilota liniowego ATPL(A). W przyszłości stanie tam kolejny hangar przeznaczony na potrzeby kształcenia mechaników lotniczych. Z kolei z myślą o uczniach ZSS, w ramach unijnego projektu „Mechanika najwyższych lotów”, zakupiony zostanie sprzęt dydaktyczny umożliwiający nabycie praktycznych umiejętności w zawodzie.

Pod szyldem kolejnego projektu unijnego, przewidującego rozbudowę i przebudowę dawnych warsztatów lotniczych, na lotnisku powstało Gliwickie Centrum Edukacji Lotniczej. Prace nadzorowała – w imieniu i na rzecz Aeroklubu Gliwickiego – Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju. Inwestycja przy dużym i małym hangarze lotniska oraz pomieszczeniach spadochroniarni uzyskała właśnie pozwolenie na użytkowanie. W nowym budynku wystawienniczo-szkoleniowym GCEL zaprojektowanym przez PANOVA Studio został zamontowany symulator lotów i kopułki i-cinema 180 stopni i 360 stopni, w których będzie można zobaczyć film o lotnictwie 4D. Wszystko tam jest nowoczesne i przystosowane do tego, by nie ruszając się z ziemi, przeżyć emocjonujący lot w przestworzach. W przebudowanym dużym hangarze eksponowane są z kolei zabytkowe szybowce.

Warto dodać, że w ramach Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej będzie również działał Ośrodek Modelarstwa Lotniczego prowadzony przez Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych (zaangażowane obecnie w realizację unijnego projektu społecznego „Modelarze na start”). Na cele ośrodka w pobliżu płyty lotniska powstaje tor dla modeli na uwięzi, na którym będzie można rozgrywać zawody o zasięgu krajowym i światowym.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking