Zgłoś najlepszych do XII edycji Konkursu „Marka-Śląskie”

Added: 14.06.2021 / Section:
archiowalna gala - ludzie na scenie Fot. archiwum RIPH

Do 30 czerwca można zgłaszać do Konkursu „Marka-Śląskie” przedsiębiorstwa, instytucje czy osoby, które tworzą pozytywny wizerunek Śląska i przyczyniają się do budowania tożsamości regionalnej. Uhonorowana może zostać każda osoba czy instytucja, która cieszy się uznaniem i szczególną opinią oraz jest ambasadorem województwa w Polsce i na świecie.

Konkurs promuje najlepsze marki województwa śląskiego. Kandydatów do tej prestiżowej nagrody mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, radia i telewizji. Zainteresowane konkursem podmioty mają również prawo same zgłosić swoją kandydaturę. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
Nagroda „Marka-Śląskie” jest podziękowaniem za aktywne, przedsiębiorcze oraz odpowiedzialne społecznie postępowanie, które przyczynia się do tworzenia rozpoznawalnej Marki Śląskie. Wpływa to na większą atrakcyjność inwestycyjną, konkurencyjność oraz nowe perspektywy rozwoju naszego regionu – mówi Wiktor Pawlik, prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, organizator wydarzenia.
Nagrody przyznawane są w kategoriach: osobowość roku, dziedzictwo kulturowe regionu, gospodarka, kultura, nauka, organizacje pozarządowe, produkt, sport, turystyka i rekreacja, usługa, zdrowie, media, społeczna odpowiedzialność biznesu. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach.
Wnioski o przyznanie nagrody „Marka-Śląskie” oraz wymagane załączniki, podpisane przez reprezentantów wnioskującego, należy przesłać najpóźniej do 30 czerwca pocztą elektroniczną na adres: markaslaskie@riph.com.pl lub pocztą tradycyjną (na płycie CD lub pendrive) na adres Biura Kapituły Konkursu (Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice).
Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej: www.riph.com.pl oraz pod nr. tel.: 32/231-99-79 lub pisząc na e-mail: markaslaskie@riph.com.pl. (mf)

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking