Czas na strategię promocji

Added: 31.05.2021 / Section:
Gliwice z lotu ptaka fot. Mosquidron

Prace nad strategią rozwoju miasta Gliwice2040 idą pełną parą, tymczasem miasto rozpoczyna opracowywanie kolejnego kluczowego dokumentu – Strategii Promocji Miasta Gliwice na lata 2022–2024. Określone w niej zostaną cele promocyjne i sposoby ich realizacji, a także kwestie dotyczące efektywnego i skutecznego wdrażania strategicznych działań oraz sprawdzania ich skuteczności. Strategię, w której przygotowanie będą mogli włączyć się mieszkańcy Gliwic, opracuje firma Buszman Sp. z o. o.  Komunikacja Doradztwo Badania Strategie.

Gliwice są miastem, które od lat dynamicznie się rozwija, dlatego działania w zakresie promocji również powinny ewoluować, rozwijać się, nadążać za trendami. Z drugiej strony, profesjonalne prowadzenie działań w zakresie promocji miasta przekłada się na jego wzbogacenie i rozwój. Dlatego przygotowanie i konsekwentne realizowanie strategii promocji jest bardzo ważne – dzięki temu Gliwice będą jeszcze lepszym miejscem do mieszkania, spędzania czasu, do nauki, pracy czy prowadzenia biznesu. Zapraszam wszystkich do aktywnego włączenia się w proces przygotowania tego dokumentu – mówi Ewa Weber, zastępca prezydenta Gliwic odpowiedzialna m.in. za promocję miasta.

Na proces przygotowania Strategii Promocji Miasta Gliwice na lata 2022–2024 złożą się prace analityczne – analiza dokumentów i danych niezbędnych do rzetelnego przygotowania strategii. Zostaną zrealizowane także warsztaty strategiczne, na które zaproszeni zostaną gliwiccy radni, organizacje pozarządowe, pracownicy urzędu oraz przedstawiciele jednostek miejskich, nieformalnych grup mieszkańców, a także gliwickiego biznesu i nauki. Dokument powinien być gotowy w grudniu tego roku. Będzie spójny z innymi strategiami i programami miejskimi, w tym przygotowywaną Strategią Rozwoju Miasta Gliwice 2040.

Przez cały okres przygotowywania strategii dla wszystkich chętnych dostępna będzie skrzynka e-mailowa gliwice@buszman.biz. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zgłaszania wszelkich sugestii, pomysłów, ciekawostek oraz informacji, którą mogą  wzbogacić dokument strategii promocji Gliwic.

Firma Buszman. Komunikacja Doradztwo Badania Strategie powstała na bazie dwudziestoletnich doświadczeń dr Marii Buszman, ekspertki w zakresie public relations i promocji. Wspólnie z zespołem realizuje ona projekty w zakresie public relations, komunikacji oraz promocji, świadcząc usługi dla firm, instytucji, organizacji pozarządowych oraz osób prywatnych.

Ogrom naszego doświadczenia eksperckiego w zakresie komunikacji, promocji i PR to właśnie praca na rzecz samorządów oraz lokalnej i regionalnej społeczności. Dla JST realizowaliśmy już całe spektrum prac, były to: analizy, audyty oraz ekspertyzy w zakresie efektywności i skuteczności komunikacji, promocji, PR oraz obsługi klienta, a także działań sponsoringowych. Wykonywaliśmy diagnozy społeczno-gospodarcze, badania jakościowe i ilościowe, konsultacje społeczne, warsztaty strategiczne i szkolenia komunikacyjne. Przygotowywaliśmy strategie, programy i plany – podkreśla dr Maria Buszman, która współpracowała m.in. z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz UM Województwa Śląskiego, Starostwami Powiatowymi w Gliwicach i Mikołowie, Urzędami Miasta w Bytomiu, Chorzowie, Rudzie Śląskiej, Rybniku oraz Wodzisławiu Śląskim oraz prawie dwudziestoma innymi miastami na terenie województwa śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Firma Buszman. Komunikacja Doradztwo Badania Strategie jest członkiem m.in. Polskiego Stowarzyszenia Public Relations oraz Stowarzyszenia Agencji Public Relations.

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking