Liczymy się!

Added: 13.05.2021 / Section:
narodowy spis powszechny - baner

Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. W pierwszym miesiącu spisu w Gliwicach „spisało się” 21,34% mieszkańców – przy średniej dla  województwa śląskiego 18,64%.

Podstawową metodą udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest tzw. „samospis internetowy”. Niezbędna do wypełnienia aplikacja spisowa dostępna jest na stronie: spis.gov.pl.

Podstawowe dane jakie należy wcześniej przygotować to:

 1. dane osób zamieszkałych w danym lokalu:
  • numer PESEL;
  • imię (imiona) i nazwisko;
  • informacja od kiedy osoba zamieszkuje pod wskazanym adresem (przed 2011 r. czy po 2011 r.);
  • wykonywany zawód (w przypadku osób pracujących);
 2. dane dotyczące mieszkania:
  • powierzchnia użytkowa mieszkania w metrach kwadratowych;
  • rodzaj tytułu prawnego do lokalu;
  • ilość izb;
  • rodzaj ogrzewania.

Możliwe jest także „spisanie” się poprzez infolinię spisową, która jest obsługiwana przez pracowników statystyki publicznej od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora) pod nr telefonu: (22) 279 99 99. 

W drugiej połowie maja przewiduje się rozpoczęcie „spisywania” przez rachmistrzów spisowych. Będą oni kontaktować się telefonicznie z numeru: (22) 828 88 88.

Z uwagi na epidemię nie przewiduje się na razie przeprowadzania przez rachmistrzów spisowych tzw. wywiadów bezpośrednich.

Dla osób, które nie posiadają dostępu do internetu w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 przygotowano 2 stanowiska, na których możliwe jest przeprowadzenie „samospisu internetowego”. W tym celu należy jednak wcześniej uzgodnić telefonicznie z pracownikiem Gminnego Biura Spisowego termin wizytyp pod nr tel. (32) 239 11 03 lub (32) 239 11 86. Stanowiska czynne są w godzinach urzędowania.

- Mieszkańców, którzy nie wzięli jeszcze udziału w spisie serdecznie zachęcam do wypełnienia formularza spisowego, tym bardziej, że udział w spisie jest obowiązkowy - mówi Barbara Chamiga, Sekretarz Miasta, Z-ca Gminnego Komisarza Spisowego w Gliwicach.

 

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking