Kolejne zwolnienia z opłat dla przedsiębiorców

Added: 23.04.2021 / Section:
wnętrze kawiarni Fot. Pixabay

W związku z przedłużającą się pandemią i obostrzeniami Miasto Gliwice podjęło kolejne kroki, by wesprzeć mocno nadwyrężoną kondycję lokalnych przedsiębiorców. Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta gliwiccy radni przyjęli proponowaną przez prezydenta Gliwic uchwałę zwalniającą przedsiębiorców z drugiej raty za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych.

W lutym gliwiccy przedsiębiorcy zostali zwolnieni z pierwszej raty opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta gliwiccy radni podjęli uchwałę umożliwiającą zwolnienie ich z kolejnej - drugiej raty opłaty, wnoszonej do 31 maja i zwrócenie drugiej raty opłaty w przypadku osób, które dokonały wpłaty jednorazowej, za cały rok.  

Możliwość  zwolnienia z tych  opłat dała samorządom nowelizacja ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W Gliwicach jest 166 punktów gastronomicznych, które będą mogły skorzystać z tego rozwiązania. (mf)

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking