Praca wre

Added: 21.04.2021 / Section:
Remont na skrzyżowaniu ul. Zabrskiej i Bł. Czesława Fot. ZDM w Gliwicach

Trwają intensywne prace na skrzyżowaniu ulic: Zabrskiej, Błogosławionego Czesława i Hutniczej. Zakres robót jest obszerny, a całość powinna być gotowa w III kwartale.

Prace na ul. Zabrskiej rozpoczęły się pod koniec stycznia. Od tej pory zdemontowano torowisko, rozpoczęły się roboty sieciowe, na ukończeniu jest budowa kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego w ciągu ul. Zabrskiej, w rejonie ul. Błogosławionego Czesława powstaje mur oporowy. W maju  rozpoczną się tam prace przy konstrukcji jezdni i układanie krawężników. Całość powinna być gotowa w III kwartale.
W miejscu gdzie przebudowywane jest skrzyżowanie powstanie sygnalizacja świetlna, która nie tylko usprawni możliwość włączania się do ruchu do ul. Zabrskiej, ale przede wszystkim zwiększy w znaczący sposób bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wraz z przebudową skrzyżowania powstanie także kolejny ok. 250 m odcinek drogi dla rowerów, będącej kontynuacją wybudowanej trasy w ciągu ul. Jagiellońskiej, przez remontowany w ubiegłym roku odcinek ul. Zabrskiej aż do wiaduktu kolejowego nad torami – mówi Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
Rejon w którym trwają roboty jest wyłączony z ruchu. Objazd poprowadzono ulicami: Jagiellońską, Hlubka, Piwną, Traugutta i Dąbrowskiego.
Na czas robót wprowadzono też dodatkowe zmiany w organizacji ruchu na ulicach przyległych do remontowanego odcinka: od ul. Błogosławionego Czesława od ul. Zabrskiej do ul. Paulińskiej obowiązuje ruch dwukierunkowy, na ul. Paulińskiej wyznaczono ruch tylko w jednym kierunku (do ul. Franciszkańskiej). Ruch pieszych odbywa się tylko jedną stroną wiaduktu. Przystanki autobusowe linii A4 zostały przeniesione na ul. Franciszkańską i Jagiellońską.
Przypominamy, że w ubiegłym roku zakończył się I etap przebudowy ul. Zabrskiej. Wymieniono wówczas nawierzchnię jezdni i chodników, przebudowano oświetlenie uliczne i wymieniono infrastrukturę podziemną. Powstał też odcinek ścieżki rowerowej i zatoki autobusowe. W pasach drogowych nasadzono drzewa i krzewy. (mf/ZDM)

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking