Z Gliwic nad Bałtyk

Added: 16.04.2021 / Section:
wizualizacja łodzi Wiz. materiały organizatora

Gliwice dołączą do interesującego projektu naukowo-badawczego – czteromiesięcznego rejsu ECO-mobilną jednostką pływającą z Raciborza, przez Gliwice, Szczecin, Wybrzeże i Gdańsk, do mazurskich jezior. Projekt realizuje Yacht Club „Sztag” Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

Gliwice mają doskonałą lokalizację, dzięki czemu rozwijają się jako nowoczesne centrum logistyczne i technologiczne. Dostęp do autostrad A1 i A4, Drogowej Trasy Średnicowej, głównych szlaków połączeń kolejowych oraz Odrzańskiej Drogi Wodnej w postaci portu śródlądowego i Kanału Gliwickiego jest nie do przecenienia dla sektora usług logistycznych. Ale nie tylko. Dzięki Kanałowi Gliwickiemu możemy rozwijać turystykę wodną i promować się jako miasto, z którego można dopłynąć nad Bałtyk. Krokiem w tym kierunku jest wsparcie projektu Yacht Clubu „Sztag” AWF Katowice, który organizuje wyprawę naukowo-badawczą z Raciborza, przez Gliwice i Pomorze na Mazury.
Rejs ECO-mobilnej jednostki jest otwartym projektem popularnonaukowym promującym zdrowy styl życia, zrównoważony rozwój, circular economy (regeneracyjny system gospodarczy o obiegu zamkniętym, w którym odpady z jednych procesów są wykorzystywane jako surowce dla innych minimalizując zużycie surowców, wielkość odpadów i emisję energii), turystykę ekologiczną, wykorzystanie śródlądowych szlaków wodnych oraz elektromobilność na wodzie – podczas rejsu zostanie użyty napęd elektryczny testowany pod kątem wykorzystania w żegludze śródlądowej i turystyce wodnej.
Załoga złożona z pracowników i studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Politechniki Częstochowskiej i Uniwersytetu Śląskiego popłynie zmodernizowaną szalupą ratunkową, wcześniej eksploatowaną na zbudowanym w 1981 r. rosyjskim zbiornikowcu Che Guevara. Podczas czteromiesięcznego rejsu badacze ocenią przygotowanie szlaków wodnych do ekoturystyki, zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne otoczenia szlaków wodnych, jakość obsługi oraz poziom bezpieczeństwa wodnego ruchu turystycznego na trasie rejsu. Przeprowadzą też analizę infrastruktury związanej z gospodarowaniem odpadów komunalnych i skontrolują jakość powietrza, wody i osadów oraz czystość trasy, m.in. dzikie wysypiska.
Przeprowadzimy badania, które pozwolą określić aktualny stan szlaków, w tym środowiska naturalnego oraz infrastruktury technicznej. To pomoże określić kierunki bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju, m.in. zastosowanie  napędu elektrycznego w żegludze śródlądowej – mówi Stefan Nowak, prof. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
Z Gliwic łódź popłynie do Opola, Wrocławia, Szczecina, Kołobrzegu, Gdyni, Gdańska, Elbląga i Iławy. Następnie zostanie przetransportowana  na  Mazury, gdzie zakończenie projektu przewidziane jest na koniec sierpnia.
Gliwice przyłączą się do tego innowacyjnego projektu, który będzie promował miasto – z Gliwic można dopłynąć nad Bałtyk!
Ekologiczna idea rejsu, podczas którego wykorzystane zostaną innowacyjne rozwiązania technologiczne, m.in. ekologiczny napęd, wpisuje się w wizję rozwoju Gliwic jako miasta nowych technologii. To otwiera kolejne możliwości rozwoju miasta, również jako miejsca turystyki wodnej – rejs nad Bałtyk może rozpocząć się z Gliwic – mówi Ewa Weber, zastępca prezydenta Gliwic.
Miasto wesprze projekt kwotą 5 tys. zł, przekaże też materiały promocyjne uczestnikom wyprawy, którzy będą promować nasze miasto na trasie rejsu. Jednym z elementów promocji będzie eksponowanie nazwy miasta Gliwice jako ważnego punktu na trasie rejsu, a także logo Gliwic na flagach w czasie organizowanych spotkań.
Udział i wsparcie ze strony Gliwic badań, które mają na celu określenie aktualnego stan szlaków, ich infrastruktury technicznej, w tym środowiska naturalnego, to bardzo cenna inicjatywa, która z pewnością wpłynie na poprawę jakości żeglugi turystycznej na szlaku łączącym Śląsk z morzem – mówi dr Grzegorz Mikrut, dziekan Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką AWF Katowice.
9 maja w Marinie Gliwice odbędzie się spotkanie promujące rejs i miasto Gliwice, podczas którego zaprezentowany zostanie ekologiczny napęd oraz idea projektu. (mf)

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking