50 kW na start dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców

Added: 15.04.2021 / Section:
kolektory słoneczne na dachu fot. Pixabay

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na zabudowie mikroinstalacji fotowoltaicznych, tj. instalacji o mocy do 50 kW,  w ramach Programu „50 kW na start” wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców z terenu województwa śląskiego.

Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych zadania w tym:

  •     w formie nieumarzalnej pożyczki w wysokości 90% udzielonego dofinasowania oprocentowanej 0,95 s.r.w., lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym,
  •     w formie dotacji do 10% udzielonego dofinansowania.

Nabór wniosków będzie odbywał się w rundach:

  •     pierwsza  29.03.2021 r. – 30.04.2021 r.
  •     druga 01.05.2021 r. – 31.05.2021 r.
  •     trzecia 01.06.2021 r. do 30.06.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Warunkiem udzielenia przez Fundusz dofinansowania w formie dotacji jest skorzystanie z dofinansowania w formie pożyczki w ramach  programu. Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach (ul. Plebiscytowa 19).

Więcej informacji na ten temat oraz formularze wniosków można znaleźć na stronie WFOŚiGW.

Kontakt z Zespołem Ochrony Atmosfery: tel.: 32 60 32 222, 32 60 32 289, 32 60 32 264, 32 60 32 258, 32 60 32 262, 32 60 32 259, 32 60 32 244.

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking