Ponad 143 mln zł na inwestycje w oświatę

Added: 12.04.2021 / Section:
dzieci grają w piłkę nożną na boisku przyszkolnym Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach mogą korzystać z nowoczesnego kompleksu boisk szkolnych oraz nowego zaplecza sportowego.

W  latach 2016-2020 łączny koszt inwestycji, modernizacji i remontów gliwickich placówek oświatowych wyniósł ponad143 mln zł. Pozyskano na ten cel ponad 6,3 mln zł dofinansowania zewnętrznego z PFRON, WFOŚ, Rządowego Funduszu Wspierania Inwestycji Lokalnych - FIL oraz ponad 8,3 mln zł ze środków unijnych.

Wizytówką oświatową Gliwic są nie tylko dobre wyniki nauczania, osiągnięcia laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych czy sprawne dostosowanie do zmian w strukturze sieci oświatowej, wymuszonej decyzjami władz oświatowych oraz wdrożeniem reformy oświaty. To również nowoczesne obiekty sportowe, nowocześnie wyposażone pracownie i sale lekcyjne, bogato wyposażone warsztaty szkolne i placówki kształcenia praktycznego, a także duże zaangażowanie w realizację edukacyjnych projektów - zarówno krajowych jak i międzynarodowych.

Łączny koszt zrealizowanych  w latach 2016-2020 inwestycji, modernizacji i remontów gliwickich placówek oświatowych  wynosi  ponad 143 mln zł. Największe w tym okresie to min.:

  • rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 13 za kwotę ponad 4 mln zł.
  • modernizacja filii Młodzieżowego Domu Kultury za niemal 3,9 mln zł.
  • budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego nr 43 za kwotę ponad 10 mln zł.
  • nowa siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej za kwotę ponad 5 mln zł.
  • budowa 9 nowych boisk szkolnych za ponad 30 mln zł.
  • rozbudowa I Liceum Ogólnokształcącego za ponad 20 mln zł.
  • modernizacje zaplecza szkół zawodowych za kwotę ponad 18 mln zł.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na prezentacji poniżej oraz w serwisie Edukacja.gliwice.eu.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking