Zdobądź pracę, rozwiń biznes – 23. Inżynierskie Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Technologii

Added: 12.04.2021 / Section:
baner

Zbliża się kolejna edycja Inżynierskich Targów Pracy, Przedsiębiorczości i Technologii Politechniki Śląskiej, które odbędą się w dniach 12 – 16 kwietnia na platformie internetowej (www.targipracyposl.webexpo.pl). To świetna okazja do nawiązania współpracy między firmami a studentami, absolwentami i pracownikami naukowymi Politechniki Śląskiej. Wydarzenie honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Gliwice.

Inżynierskie Targi Pracy, Przedsiębiorczości i Technologii Politechniki Śląskiej to okazja do nawiązania kontaktów i współpracy, pozyskania wartościowych i wykwalifikowanych pracowników oraz wymiany wiedzy pomiędzy biznesem a środowiskiem akademickim. Stanowią także cenne źródło informacji dla osób, które zamierzają prowadzić własną działalność biznesową.
Targi to również idealne miejsce do uzyskania informacji o możliwościach udziału w aktywnościach podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe – oczekiwane i doceniane przez współczesny rynek pracy – mówi Katarzyna Miczka z Biura Karier Studenckich Politechniki Śląskiej.
Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną m.in. oferty pracy, staży i praktyk oraz możliwości wsparcia dla osób zainteresowanych otwarciem własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy targów będą mogli też wziąć udział w szkoleniach i warsztatach on-line rozwijających umiejętności społeczne, kreatywność i przedsiębiorczość prowadzonych przez przedstawicieli firm biorących udział w Targach.
Targi dedykowane są studentom, absolwentom i pracownikom naukowym Politechniki Śląskiej oraz innych uczelni wyższych, a także uczniom szkół średnich podejmującym decyzje o wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Koordynatorami wydarzenia jest Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej, Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Samorząd Studencki Politechniki Śląskiej oraz Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów. Więcej informacji na temat Targów można znaleźć na stronie internetowej http://www.kariera.polsl.pl/. (mf)

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking