Szczęśliwy śMietek oczami najmłodszych

Added: 23.03.2021 / Section:
śMietek fot. materiał PZO

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów w Gliwicach ogłosiło wyniki konkursu plastycznego „Szczęśliwy śMietek”. Towarzyszył on lekcji online „Spotkanie z Ekologią”, nagranej w ramach edukacji ekologicznej prowadzonej przez PZO. W zajęciach tych uczestniczyło łącznie 17 szkół i przedszkoli z terenu miasta.

Liczba zgłoszonych prac konkursowych przerosła nasze oczekiwania! Nadesłało je 316 dzieci. W związku z tym konkurs podzielony został na sześć kategorii: pierwsze dwie to dzieci w wieku przedszkolnym, pozostałe cztery to dzieci z klas I–IV szkół podstawowych – podkreśla Magdalena Budny, prezes PZO w Gliwicach.

W każdej z kategorii wyłoniono po 3 laureatów (miejsca 1–3), pojawiło się również kilka wyróżnień. Listę nagrodzonych i wyróżnionych można znaleźć pod adresem https://pzogliwice.pl/2021/03/09/wyniki-konkursu-szczesliwy-smietek/.

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów pracuje obecnie nad kolejną edycją „Spotkań z Ekologią”, w której również nie zabraknie konkursu towarzyszącego.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking