Aktywny Samorząd

Added: 08.03.2021 / Section:
baner

Ruszyła kolejna edycja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” wspomagającego osoby niepełnosprawne w uzyskaniu wykształcenia wyższego i eliminującego bariery utrudniające aktywizację społeczną i zawodową. Nabór wniosków już się rozpoczął.

Program „Aktywny samorząd” jest realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nabór wniosków odbywa się drogą elektroniczną, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia.

Nowoczesna platforma dostarcza informacji na temat wsparcia dostępnego z PFRON, można też za jej pomocą wypełnić, podpisać i złożyć wniosek, a także dokonać ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień oraz podpisać umowę i rozliczyć dofinansowanie. Wystarczy dostęp do Internetu, bezpłatne konto w SOW i darmowy Profil Zaufany lub podpis elektroniczny. Program składa się z dwóch modułów. Wnioski do udziału w module I można składać do 31 sierpnia, a do udziału w II module do 31 marca w zakresie roku akademickiego/szkolnego 2020/2021 oraz od 1 września do 10 października – w zakresie roku akademickiego/szkolnego 2021/2022.

Moduł I dotyczy likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

  • likwidacji bariery transportowej (pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu oraz wsparcie w uzyskaniu prawa jazdy),
  • likwidacji barier w dostępie do społeczeństwa informacyjnego (pomoc w zakupie oprogramowania i sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz w utrzymaniu jego sprawności technicznej, a także  dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi tego sprzętu).
  • likwidacji barier w poruszaniu się (pomoc zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym oraz w utrzymaniu jego sprawności technicznej, wsparcie w zakupie nowoczesnej protezy kończyny oraz jej utrzymaniu, pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego) oraz
  • pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II dotyczy pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Adresowany jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczących się w szkole wyższej, policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentem Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku, dostępnym na www.pfron.org.pl, który określa warunki ubiegania się o pomoc.

Więcej informacji na temat programu można uzyskać na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach www.opsgliwice.pl oraz dzwoniąc na bezpłatną infolinię SOW: 800-889-777 (czynna w dni robocze, w godz. od 9.00 do 17.00). Informacje dostępne są również na stronie internetowej https://sow.pfron.org.pl/ (mf)

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking